vrijdag 26 augustus 2011

Centrale

Je vraagt een overheid, of diverse overheden, vergunning voor het een of ander. De overheid maakt de aanvraag bekend en vermeldt erbij dat belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Die bezwaren komen er, maar de overheid verleent de vergunning. Wat doe je nu je de vergunning hebt?

Je hebt bedrijven die gaan aan de slag met een vergunning zodra ze die hebben. Bijvoorbeeld een bedrijf dat groot genoeg is om een of meer juristen in dienst te hebben. Die juristen wijzen erop dat de belanghebbenden nog altijd in beroep kunnen gaan bij de Raad van State en dat die zou kunnen besluiten dat de vergunning ten onrechte is verleend

In 2008 verleenden de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Gedeputeerde Staten van Groningen  vergunning aan RWE/Essent  voor het bouwen van een kolencentrale bij de Eemshaven. In het NOS-journaal zag ik dat die centrale al voor een groot deel recht overeind staat. Dat was een illustratie bij het bericht dat de Raad van State de vergunning vernietigd heeft, omdat er onvoldoende onderzoek gedaan is naar de gevolgen van (het werken van) de centrale voor naburige kwetsbare natuurgebieden.

Minister Verhagen (Economie) denkt dat er alsnog een vergunning wordt gegeven als er aanvullend onderzoek gedaan wordt. Ik kan me zo voorstellen dat na dat onderzoek blijkt dat de centrale inderdaad schadelijk is voor de omringende kwetsbare natuur en dat de Raad van State nog steeds vindt dat er geen vergunning mag worden verleend. Dan staat daar een nu al voor meer dan helft opgebouwde centrale. Hoeveel geld zou Essent daar al ingestoken hebben? Het lijkt me moeilijk voor het gebouwde een andere bestemming te vinden. Essent is zo'n energiemaatschappij met heel capabel, dus heel duur management. Daadkrachtig ook. "Bouwen, jongens!" Die gaan ons over een tijdje vertellen dat het toch zonde zou zijn van al dat geld dat al is uitgegeven. En wat maken die paar zeehonden en vogeltjes nou uit?
x