dinsdag 21 december 2010

Wildgroei

De directeur van het 'Hofnarretje' legde zijn functie neer toen bekend werd dat hij voor vertrekkende kinderen zogenaamde 'slaapfeestjes' in zijn eigen woning organiseerde. In Het PAROOL viel gisteren te lezen dat hij in de jaren negentig bij een ander kinderdagverblijf is ontslagen wegens ontoelaatbaar gedrag. De krant vermeldt niet welke functie hij daar bekleedde en wat de aard van dat ontoelaatbare gedrag was, wel dat er melding is gedaan bij de GGD en de politie.

Sinds de kinderopvang volgens rijksregels vergoed ging worden is het kennelijk een lucratieve business geworden en zo ongeveer iedereen die er zin in hand kon er zich mee gaan bezighouden en kennelijk is de marktwerking hierop van meet af aan losgelaten. Zoals iedereen weet is marktwerking niet de panacee voor gezond en klantvriendelijk ondernemen. Ik heb het hier al eens over het Amsterdamse taxiwezen gehad, dat daarvan een schoolvoorbeeld is. Marktwerking kan ook tot wildgroei leiden waarop toezichthouders nauwelijks meer echt zicht hebben, al was het alleen maar omdat het aan voldoende menskracht ontbreekt.

Na het bekend worden van de verschrikkelijke dingen die in diverse Amsterdamse kinderopvangverblijven gebeurd zijn, werd er allerwegen geroepen dat zoiets nooit had mogen gebeuren en natuurlijk is dat zo. En we kijken met ons allen naar de overheid die dat allemaal zoveel als mogelijk had moeten voorkomen. 'Europa' moet vooral niet teveel willen regelen, maar het had er wel voor moeten zorgen dat we hier wisten dat Robert M. in Duitsland al een veroordeling achter de rug had. En bij de GGD moeten ze geen ambtenaren gaan ontslaan. Die kunnen ze beter gaan omscholen tot inspecteur kinderopvang.

Wil je dat je kinderen goede, gekwalificeerde dagopvang krijgen, die op onafhankelijke manier gecontroleerd wordt? Dan kost dat geld! Daar wil ik, al heb ik nooit kinderen gehad, via mijn belastingcenten, nog wel aan meebetalen ook, zoals ik ook meebetaal aan het onderwijs van jullie kinderen en hun ziektekostenverzekering. Ik betaal ook van harte mee aan de salarissen van de ambtenaren die het controleren. Maar kom me dan niet aan de kop zeuren dat je alleen nog werkt om de kinderopvang te kunnen betalen. Dan mogen ze het van mij helemaal aan de markt overlaten, zonder enig toezicht van de overheid. Ga dan maar zelf zoeken naar de beste opvang voor de laagste prijs. En draag zelf de consequenties als er toch weer iets misloopt.

PS
Er is ook weer een nieuwe Beggarkort. Klik hier.
x