dinsdag 1 april 2014

Solidair

Met hun demonstraties in Eindhoven en Deurne hebben jongeren van Marokkannse afkomst bepaald niet allerwegen sympathie verwekt. Wie een overval pleegt, of nu een juwelier of iemand anders daarvan het lijdend voorwerp is, neemt immers bewust het risico op tegenmaatregelen die niet zo best aflopen. Maar ik kan me het ongenoegen van die jongeren wel voorstellen. De discussie over de opmerkingen van Geert Wilders over 'minder Marokkanen' was nog nauwelijks uitgewoed en dan 'bewijst' een jonge Marokkaan bijna het gelijk van Wilders door een overval te plegen. De juweliersvrouw die hem en zijn handlanger dood schiet wordt vrijwel unaniem tot 'heldin' uitgeroepen en de hoofdofficier van justitie aarzelt niet wat prematuur te verklaren dat er waarschijnlijk geen strafvervolging tegen het juweliersechtpaar zal worden ingesteld.

De meerderheid van de jonge Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond houdt zich verre van criminaliteit, maar wordt wel over één kam geschoren met hen die het verkeerde pad zijn opgegaan. Zij hebben wellicht zelf ervaren dat het voor hen moeilijk is om aan een vaste baan te komen, omdat werkgevers niet staan te trappelen om 'Marokkanen' in dienst te nemen. Dat mag geen excuus zijn om dan maar op criminele wijze een inkomen te verkrijgen, maar ik vind het niet zo vreemd dat ze zich enigszins solidair voelen met hen die wat minder sterk in hun schoenen staan en daaraan ook uiting willen geven.
x