dinsdag 2 februari 2016

ACHTERUITGANG

Ik zag een kop in Het PAROOL: 'Stadsdeel Zuid wist al maanden van achteruitgang Heineken Experience'. Ik was enigszins verbaasd, omdat ik het idee had dat de voormalige Heineken Brouwerij nog altijd een zeer populaire bestemming is onder de bezoekers van Amsterdam. En wat zou het Stadsdeel Zuid dan aan de achteruitgang moeten doen, vroeg ik mij af.

Toen ik wat verder las begreep ik dat ik onder 'achteruitgang' niet moest verstaan een afname van de populariteit en daarmee van het aantal bezoekers, maar aan 'een uitgang (van het gebouw) aan de achterzijde'. Die achteruitgang komt dan uit op het Marie Heinekenplein.

Het terrein omgeven door Stadhouderskade, Ferdinand Bolstraat, Quellijnstraat en de Eerste Van der Helststraat (binnen de blauwe lijn) werd vroeger geheel ingenomen door de Heineken Brouwerij.Na de afbraak van een groot deel van de gebouwen van de brouwerij kwam er plaats voor een flatgebouw, een supermarkt en dus het plein. Aan het plein liggen diverse horecagelegenheden met terrassen, waar het bij zonnig weer aangenaam toeven is.

De eerste jaren (1998 en volgende) dat ik weer in Amsterdam woonde was ik lid van het bestuur van het Amsterdams Patiënten/ConsumentenPlatform  (APCP), dat over kantoor- en vergaderruimte beschikte op de hoek van de Quellijnstraat en Eerste Van der Helststraat (X). Voorafgaande aan en na afloop van besprekingen/vergaderingen bij het APCP, bezocht ik vrij vaak, al of niet in gezelschap van medewerkers/medebestuursleden van het APCP,  het Maria Heinekenplein. Ik ken er de sfeer dus vrij goed.

De buurt is gefrustreerd omdat het buurtplein volgens hen steeds meer het karakter krijgt van een uitgaansplein voor toeristen en horecapubliek uit de hele stad, waar het er nu met name overdag nog redelijk gemoedelijk is.

Die buurtbewoners, naar ik aanneem vooral de bewoners van de flat aan het plein, vertonen hetzelfde gedrag als mensen die gaan wonen in nieuwbouw in een voorheen aantrekkelijk landelijk gebied: nadat zij er zijn komen wonen mag er niets meer veranderen, want dat tast de aantrekkelijkheid van dat gebied aan. De toeristen mogen niet op 'hun' plein komen. Het liefst zouden al die yuppen waarschijnlijk zien dat al die toeristen 'hun' Pijp en 'hun' Albert Cuypmarkt zouden mijden. Maar ja, op wandelafstand liggen een paar musea en een Concertgebouw en het bestuur van Stadsdeel Zuid ziet een duidelijke verbinding tussen Museumplein en Pijp. Van het Rijksmuseum loop je in een paar minuten naar de Heineken Experience. Daarna heb je wel zin in (nog) een pilsje op het Marie Heinekenplein.