zondag 10 september 2017

HULP

Sint Maarten was ooit een Nederlandse kolonie, maar is sinds 10 okober 2010 een onafhankelijke natie, die deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden. Qua oppervlakte (34 km2) is Sint Maarten ongeveer net zo groot als de gemeente Vlissingen, qua aantal inwoners (ca. 42.000) ongeveer net zo groot als De Bilt. In de lijst van onafhankelijke landen staat Sint Maarten wat aantal inwoners betreft op plaats 211 (van 237).

De orkaan Irma heeft Sint Maarten grotendeels verwoest. Als ik het goed gehoord heb is 80% van de infrastructuur (wegen, water- en energievoorziening, communicatie) naar de knoppen. Voor de wederopbouw is een bedrag nodig (al weer: als ik het goed gehoord heb) van tussen de één en twee miljard euro. De lopende uitgaven van Sint Maarten voor 2017 werden begroot op ca. 250.000.000 euro. Door verwoesting van haven, vliegveld en hotels zal de grootste bron van inkomsten, het toerisme, voorlopig niet rijkelijk vloeien. Waar haalt Sint Maarten de, pakweg, anderhalf miljoen euro vandaan voor de wederopbouw? Niet uit eigen zak. Er zal in de eerste plaats gekeken worden naar de andere landen binnen het Koninkrijk: Aruba, Curaçao en (met name) Nederland. In de Volkskrant las ik: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten verlenen elkander hulp en bijstand', staat in artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. (...) Maar de statutaire verplichting elkaar te helpen, betekent niet dat Nederland alle kosten van de rampspoed moet betalen. Eigenlijk is daarover niets geregeld.

Ik hoor kritische Nederlanders van Nederlandse afkomst al zeggen 'Hoeveel hulp mag Nederland, bij een ramp als die in 1953, verwachten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten? Ze wilden toch zo graag zelfstandig zijn. Laat ze het mooi zelf oplossen!' Ik denk daar iets anders over. 'We' hebben ooit besloten dat Sint Maarten 'van ons' was. Dat en artikel 36 van het Statuut geven ons, het grootste en rijkste land van het Koninkrijk, op zijn mist de morele plicht (financieel) zoveel als mogelijk te helpen. We kunnen natuurlijk een mooie actie van Giro 555 opzetten, maar al zou die net zo veel opbrengen als destijds de actie voor Haïti (€ 111.000.000,=), het zou bij lange na niet voldoende zijn. Het gaat ons economisch weer goed. Het nieuwe kabinet  zou, op zijn minst en om te beginnen één miljard euro kunnen reserveren om Sint Maarten er weer bovenop te helpen.

Op Sint Maarten moeten ze nog eens goed nadenken. Destijds was een kleine 70% van de bevolking ervoor een zelfstandige staat te worden. Als ze, net als Bonaire, Sint Eustatius en Saba, een 'bijzondere gemeente' van Nederland waren geworden, was nu volstrekt duidelijk geweest wie de kosten voor de wederopbouw zou dragen.