donderdag 10 maart 2011

Verhullen

Misbruik maken van de auto en telefoon van je baas (dus voor privédoeleinden gebruiken) computers en ander materiaal van je baas jatten: het zijn misdaden waarvoor je, volgens mij, op staande voet kunt worden ontslagen en vervolgens ook nog eens justitieel vervolgd kunt worden.

Bij de marine, misschien wel bij onze hele krijgsmacht, noemen ze de hierboven genoemde bezigheden geen misdaden, maar integriteitsschendingen. Wat is dat voor nonsens? Vanwaar dit verhullend taalgebruik? Lijkt het dan toch wat minder erg? Als een filiaalmanager bij AH constateert dat een vakkenvuller wel eens een pak koffie in eigen zak steekt, zal hij het echt niet over een integriteitsschending hebben. Dan heeft hij het over diefstal, want dat is het.

Of is het bij de marine een integriteitsschending omdat het over een "prestigieus" onderdeel daarvan gaat? Hoe moet je het dan noemen als de Commandant der Strijdkrachten, een wel zeer prestigieuze functie, zijn persoonlijke boodschappen in een jeep doet?

Al die schendingen zijn aan het licht gekomen door een klokkenluider. Zijn hoogste ambtelijke baas, de secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie, schreef hem, las ik in de Volkskrant, al een half jaar geleden een lovende brief: Ik ben van oordeel dat uw melding een wezenlijke bijdrage levert aan de verbetering van een sociaal veilige werkomgeving bij CAMS FV. Dezelfde secretaris-generaal, ook een behoorlijk prestigieuze baan, heeft toen iets essentieels 'vergeten': zijn baas, minister Hans Hillen, van die schendingen op de hoogte stellen. De kwestie is extra pijnlijk, omdat Hillen begin vorige maand de Kamer meldde dat er - buiten een soortgelijke affaire in de Haagse Frederikskazerne - geen verdere voorbeelden van integriteitsschendingen waren. De ambtelijke top van Hillen wist toen al dat 'Den Helder' speelde.

Terwijl ik dit schrijf is nog niet bekend wat Hillen de Tweede Kamer gaat mededelen. Naar mijn mening kan hij maar één conclusie trekken: de secretaris-generaal heeft gehandeld in flagrante tegenstelling tot de integriteit die van hem verwacht mag worden. De secretaris-generaal moet een andere, minder prestigieuze baan zoeken.
x