donderdag 31 maart 2016

WAAROM

Het lijkt me bepaald niet uitgesloten dat er mensen zijn die er echt voor vrezen dat ook in ons land een terroristische aanslag wordt gepleegd. Hoeveel vertrouwen kunnen die mensen hebben in minister Van der Steur, die over onze veiligheid gaat. Dat hij niet direct paraat heeft van welke Amerikaanse instantie nou precies een bepaald bericht is binnengekomen, oké, wat maakt het uit of dat nu de FBI of de politie van New York is?

Maar dan wil de oppositie in de Tweede Kamer weten waarom de FBI niet de Belgen, maar ons waarschuwt voor een potentiële terroristische aanslag in België, omdat verdachten zich in België bevinden. Wat zegt Van der Steur dan? Trouw geeft dat letterlijk weer: "Ik heb geen idee waarom de FBI een e-mail heeft gestuurd aan Nederland." CDA-leider Sybrand Buma vraagt door: "Waarom is überhaupt niet aan de Amerikanen gevraagd: waarom vertellen jullie het ons? Van der Steur heeft een briljant antwoord: "Omdat die vraag niet aan de Amerikanen is gesteld."

Waarom is Van der Steur niet zo'n briljante minister? Omdat hij niet zo'n briljante minister is. Waarom geeft de Tweede Kamer hem nog een week de gelegenheid om een antwoord op die brandende vraag te geven? Omdat de Tweede Kamer hem nog een week de gelegenheid heeft. Waarom schrijf ik een blogje over dat ministeriële gehannes? Omdat ik er een blogje over schrijf. Waarom lezen jullie dat? Omdat jullie dat lezen.

Waarom is Van der Steur een jaar geleden minister van Veiligheid en Justitite geworden? Omdat hij de beste kandidaat was. Waren andere kandidaten nog slechter?