zondag 1 november 2015

ENQUÊTE

Van het Radartestpanel ontving ik een enquête, waarin o.a. de volgende twee stellingen waarmee ik het ‘helemaal oneens’, ‘oneens’, ‘eens’ en ‘helemaal eens’ kon zijn:

  • Ik verwacht van mijn huisarts / medisch specialist dat deze mij informeert over welke behandelingen / in welke ziekenhuizen mijn zorgverzekeraar vergoedt.
  • Ik verwacht van mijn huisarts / medisch specialist dat deze mij automatisch doorverwijst naar ziekenhuizen waar mijn behandeling wordt vergoed.
Als patiënt ben je behoorlijk afhankelijk van je arts, of dat nu je huisarts of een specialist is. Het ontbreekt je immers aan voldoende kennis om zijn/haar diagnose en therapie op juistheid te checken. Steeds maar weer en second opinion vragen schiet ook niet op.

Ik ben er altijd vanuit gegaan dat als de huisarts mij doorverwijst, ik geen verwijzing krijg naar een specifieke specialist, maar naar een specialisme. Ik maak zelf wel uit naar welke specialist en welk ziekenhuis ik ga.

Voor ik mijn verzelering afsloot heb ik bij de verzekeraar nagegaan met welke ziekenhuizen en specialisten in de regio Amsterdam deze overeenkomstem had gesloten en op welke vergoedingen in mocht rekenen. In de eerste plaats omdat ik er vanuit ga, dat ik met specialisten inaanraking kom en er rekening nee houdt dat ik wel een keer za worden opgenomen. In de twee plaats omdat ik niet ook op dat terrein van de huisarts afhankelijk wil zijn en in de derde plaats omdat ik niet van mijn huisarts verwacht (zelfs niet mag verwachten) dat die van al zijn patiënten weet bij wie ze verzekerd zijn en op welke polisvoorwaarden en met welke ziekenhuizen in zijn/haar omgeving die  verzekeraars welke overeenkomsten hebben gesloten. Die huisarts zou ook eens wat vergeten kunnen zijn.

Op de stellingen uit die enquête heb ik dus gereageerd met "helemaal oneens".