vrijdag 30 november 2012

Kiezen

Op Radio 1 hoorde ik een Kamerlid van de PVV ervoor pleiten dat de korpschefs van de politie gekozen zouden worden door de bevolking. In Engeland is daar een proef mee genomen, maar er kwamen nauwelijks iemand opdagen. In de VS weten er ze meer van. Daar worden sheriffs gekozen, maar ook officieren van justitie en rechters. Daarmee krijgen die functies een politieke lading. Je wordt immers pas gekozen als je datgene zegt te willen doen wat de bevolking graag hoort. En als je eenmaal sheriff bent en niet genoeg boeven vang, of officier van justitie en te weinig mensen veroordeeld krijgt, of rechter en te lage straffen geeft, kun je je herverkiezing wel vergeten.

Wat ik maar zeggen wil: hoeveel burgers weten er nou precies wat de kwalificaties zijn voor de functie van korpschef? Daar komt volgens mij meer voor kijken dan de diepgevoelde wens de misdaad te bestrijden. Bij de VVD zijn er momenteel mensen die zich afvragen of ze wel de goede keuze gemaakt hebben toen het om de functie van partijleider ging.


=========================

Ik heb 46 dagen niet gerookt. (Wordt vervolgd.)

=========================
x