donderdag 14 februari 2013

Bijwonen

Na diverse praatprogramma's op tv verschijnt er een mededeling op het scherm, waarin staat hoe je je kunt aanmelden voor het bijwonen van dat programma. Ik heb nooit begrepen wat nou precies de lol is van het bijwonen van zo'n programma. Het aardige van tv vind ik juist dat je allerlei gebeurtenissen 'van dichtbij' kunt meemaken, zonder dat je je huis hoeft te verlaten. Zo ga ik het komende weekend weer uitgebreid genieten van het WK schaatsen dat gehouden wat in het Noorse Hamar.

Op 30 april ga ik ook de deur niet uit. Ik acht het niet uitgesloten dat ik die dag wel even naar de tv zal kijken. Willem-Alexander zal niet met zijn broer en neven gaan wedijveren wie een wc-pot het verst kan gooien, want hij heeft dit jaar wat anders aan het hoofd. Wat er die dag in het paleis op de Dam en in de Nieuwe Kerk gaat gebeuren is overbekend en levert nauwelijks boeiende plaatjes op, maar volgens Trouw worden sommige provinciehuizen platgebeld door mensen die graag aanwezig willen zijn bij die gebeurtenissen. Bij de inhuldiging zullen zo veel mogelijk 'gewone burgers' worden uitgenodigd. Commissarissen van de Koningin krijgen het verzoek om 'een dwarsdoorsnede van de samenleving' uit te nodigen voor de inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. "Zo veel mogelijk" betekent ongeveer 500 mensen, zo groot is die kerk nou ook weer niet. Er zullen meer 'ongewone' burgers aanwezig zijn, zoals de leden van Eerste en Tweede Kamer en veel andere Nederlandse en buitenlandse hotemetoten, die door de verslaggevers als 'hoogwaardigheidsbekleders' zullen worden aangeduid. Als je,als 'laagwaardigheidsbekleder' goed wil zien wat voor jurk onze nieuwe koningin zal dragen, kun je beter thuis voor de tv gaan zitten.
x