woensdag 22 september 2010

Bezinnen

De priesters in het bisdom Roermond gaan zich bezinnen op hun functie en positie wegens de recente gebeurtenissen rond seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat heeft het bisdom Roermond vandaag bekendgemaakt. Zo begint een artikel in NRC Handelsblad.

De rooms-katholieke kerk bestaat nu zo'n kleine 2000 jaar. Na zoveel jaar zou je denken dat er wel enige duidelijkheid bestaat over de functie en de positie van de priester. Je hebt natuurlijk altijd scherpslijpers die vinden dat er hier en daar iets veranderd, misschien zelfs verbeterd zou kunnen worden, maar dat zal toch marginaal zijn. Over seksueel misbruik hoeft ook niet al teveel bezinning plaats te vinden, lijkt me. Dat wordt niet alleen ten strengste verboden door de wereldlijke overheid, ook de leiding van de kerk en, last but not least, God zelf vinden dat dat absoluut niet kan. Ik heb me wel eens laten vertellen dat priesters zich helemaal van seks moeten onthouden.

We moeten niet vergeten dat er niet een reeks strafzaken tegen priesters op gang komt, omdat de meeste gevallen van misbruik inmiddels verjaard zijn, maar het gaat hier wel om een misdrijf waarop een maximumstraf van 12 jaar gevangenis staat. Het is begrijpelijk dat de werkgever van de priesters behoorlijk met dat misbruik in zijn maag zit. Maar veel verder dan wat spijtbetuigingen is die werkgever nog niet gekomen. Ik kan me niet herinneren dat de paus of een andere prelaat in dit verband het woord misdrijf gebruikt heeft. Mij staat niet bij dat een hele rij priesters uit het ambt gezet is.

Wat de bisschop van Roermond gaat doen is volgens mij niet meer dan een stukje pr. Noem iets positiefs (bezinnen) in één adem met seksueel misbruik en je wekt de indruk dat je wel degelijk serieus met het probleem bezig bent. Een kort briefje aan alle priesters in het bisdom was voldoende geweest: "Wie een kind misbruikt vliegt er op staande voet uit en wordt aangegeven bij de politie." Nog beter zou zijn als Benedictus XVI de kortste encycliek ('Pedofilia prohibitum est') uit de kerkgeschiedenis met die inhoud zou schrijven.
x