zondag 18 juni 2017

CONVENANT

Het komt nogal eens voor dat een overheid (landelijk, provinciaal of gemeentelijk) constateert dat zich ergens in het gebied waarvoor zij verantwoordelijk is ongewenste situaties voordoen. Zij kan dan ingrijpen door regels te stellen (geboden of verboden) en eventuele sancties in te voeren bij niet naleven van de geboden of overtreden van de verboden. Vaak rollen dan private personen en organisaties over de overheid heen. Waarom moeten er meteen weer, waarschijnlijk bureaucratische, regeltjes gemaakt worden? Kunnen we niet gewoon wat afspraken maken?

De overheid wil ook niet de beroerdste zijn en wil best wat afspraken maken. Die noemen we dan met een mooi woord convenant. Daarin spreken de betrokken partijen af gezamenlijk allerlei doelen te zullen nastreven, waardoor allerlei ingewikkelde regeltjes kunnen worden voorkomen. Prachtig, nietwaar? Zeker, maar als je, zoals ik, het nieuws een beetje volgt, blijkt maar al te vaak dat met name de private partijen zich niet of nauwelijks aan de gemaakte afspraken houden, maar ze hebben wel de regeltjes van de overheid weten te voorkomen.

Wat schreef Het PAROOL?

Convenant tegen extreme overlast Wallen werkt niet

Het 'Wallenconvenant' dat de gemeente en tourbedrijven sloten om extreme overlast van groepen toeristen tegen te gaan, zet volgens omwonenden weinig zoden aan de dijk. Afspraken worden vaak niet nageleefd.

De afspraken met de tourbedrijven werden eind maart gemaakt. Ruim een maand na de invoering van het convenant zien buurtbewoners nauwelijks verschil. Op veel plekken staan in de avonduren grote groepen met gidsen die de doorstroming in het Wallengebied belemmeren. (...)

Salomé Trip-Wagenhuis van Dutch Tour Company heeft het convenant wel ondertekend, maar vindt de afspraken boterzacht. Zij vindt dat regels beter spijkerhard in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen kunnen worden.
Precies, daarvoor hebben we een overheid: om regels te stellen en die vervolgens te handhaven. Private organisaties, zeker als ze op winst uit zijn, zullen zich, bijna per definitie, trachten te onthouden van het naleven van afspraken. Die je moet je de regels gewoon opleggen!