woensdag 6 april 2011

Respecteren

De rechtbank in Haarlem heeft besloten dat een rooms-katholieke school een meisje mag verbieden binnen de school een hoofddoekje te dragen. Het meisje geeft daarmee immers publiekelijk aan dat zij een ander geloof aanhangt. Wanneer dat meisje zich bij de uitspraak neerlegt en vóór het binnentreden van de school braaf haar hoofddoek afdoet, zal zij niet tegelijkertijd haar  geloof afleggen. Zij zal - vrijheid van meningsuiting, nietwaar? - ook binnen de school kunnen en mogen zeggen: "Ik respecteer volledig dat u de rooms-katholieke variatie van het christelijk geloof aanhangt, maar ik geloof dat Allah groot is en Mohammed zijn profeet."

In de Volkskrant las ik: Het Don Bosco College liet weten dat de school tot het verzoek van Imane weliswaar geen hoofddoekbeleid kende, maar dat wel in de schoolregels was opgenomen dat leerlingen de katholieke grondslag van de school moeten respecteren. Imane had kunnen weten dat het dragen van een hoofddoek zou worden opgevat als een uiting waarmee ze afstand neemt van de katholieke grondslag van de school, aldus het college. (Onderstreping toegevoegd.)

Ik ken de situatie ter plekke niet, maar neem aan dat op dezelfde school ook enige leerlingen het onderwijs volgen zonder ook maar een enkel geloof aan te hangen. Zolang zij de katholieke grondslag van de school respecteren, zal hen niets in de weg gelegd worden. Wanneer deze leerlingen zich verenigen en besluiten een bescheiden button te dragen met daarop de tekst "Geloof? Nee, bedankt!", zal de schoolleiding dat verbieden, mag je aannemen. Zij doen braafjes hun button weer af en verder verandert er niets.

Wat heeft de schoolleiding nu bereikt? Zij wist al veel eerder dat het meisje afstand neemt van het rooms-katholieke geloof. Die afstand blijft bestaan als zij haar hoofddoek afdoet. Ik weet niet of zij zich disrespectvol heeft gedragen t.o.v. de katholieke grondslag van de school. Ik weet wel dat de school zich disrespectvol t.o.v. haar geloof heeft gedragen. De rechtbank heeft, de huidige wetgeving interpreterend, vastgesteld dat de school zich zo mag gedragen.  Het is nu de taak van de wetgever de wetgeving zo aan te passen dat scholen van welk geloof ook elk ander geloof dienen te RESPECTEREN.
x