maandag 25 juni 2018

BURGEMEESTER

Het PAROOL schrijft: Volgende week al kan de geheime stemming over de laatste twee overgebleven kandidaten worden gehouden.Niet alleen de stemming is geheim. Net zo geheim zijn de namen van de twee overgebleven kandidaten. De meeste sollicitanten zijn overigens niet bekend.

De Amsterdamse bevolking heeft niets over de benoeming van de nieuwe burgemeester te zeggen. Dat vind ik volkomen terecht. Tenzij de burgemeester net zo veel te zeggen krijgt als de koning op nationaal niveau, zou zhij worden gekozen op een programma. Wat gebeurt er met dat programma, als de gemeenteraad een heel ander programma heeft en daarbij wethouders benoemt die dat programma moeten uitvoeren?

"Formeel zijn de taken van een burgemeester wel duidelijk. Dit las ik bij burgemeester.nl:
De burgemeester heeft vele rollen en bevoegdheden. Zo is de burgemeester voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad.

De burgemeester ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke beleid. Daarnaast heeft hij ook eigen inhoudelijke taken met name op het terrein van openbare orde en veiligheid en is hij opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen. Hij ziet voorts toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheden. Voor veel mensen is de burgemeester het gezicht van de gemeente."

De laatste zin in het citaat hierboven is belangrijk. Eberhard van der Laan was zo'n gezicht. Maar hoeveel mensen wisten nou echt wat Eberhard dagelijks deed? Was hij een goede voorzitter van college en raad? Wist hij de openbare orde goed te handhaven?  Weten we iets van de gezichten van de twee overgebleven kandidaten? Vindt de gemeenteraad die gezichten net zo belangrijk?

Intussen schijnt iedereen het er wel over eens te zijn dat er eens een vrouwelijke burgemeester in Amsterdam moet komen. En wie het ook wordt, zhij heft geen lid van de PvdA te zijn. Ik weet niet of ze ook echt kandidaat was, maar "de naam werd genoemd."  Ik ken haar ook alleen maar van gezicht, maar van mij mag Jeanine Hennis de volgende burgemeester van Amsterdam worden.