donderdag 29 maart 2012

Doorgaan

Laat het huidige kabinet maar lekker doorgaan! Het zit er dik in dat vandaag bekend wordt dat Geert Wilders c.s., ten onrechte ook wel eens een partij genoemd, staken met het gedogen van het kabinet-Rutte. Dat zou dan, volgens velen, tot nieuwe verkiezingen moeten leiden. Zo dacht ik er aanvankelijk ook over. Maar ik heb nog eens nagedacht.

Het is bepaald geen geheim dat de PVV niet als enige het minderheidskabinet tot nu toe in stand houdt. De SGP doet dat ook en op een aantal niet onbelangrijke terreinen was ook de PvdA een gedoogpartij. GroenLinks zorgde ervoor dat er militairen en politiemensen naar Kunduz gestuurd konden worden. Wij zijn in de loop der jaren zo gewend aan kabinetten die op een meerderheid in het parlement steunen, dat we vergeten zijn, dat dat in feite de dood in de politieke pot is. Steeds weer zaten we, in principe voor vier jaar, vast aan een aantal afspraken die bij de kabinetsformatie gemaakt worden. Wat voor plannen de oppositie ook indiende, welk voortschrijdend inzicht zich ook aandiende, afspraak was afspraak en daar hield het kabinet zich aan. Leden van de regeringspartijen moesten vaak tegen beter weten in vóór stemmen, ook als ze liever tegen zouden stemmen. M.a.w.: het parlement kon in feite geen vuist maken tegen het regeringsbeleid.

We nemen toch zo graag allerlei dingen van de VS over? Nou, daar is een minderheidsregering de gewoonste zaak van de wereld: een democratisch president moet het vaak doen met een republikeinse meerderheid in het Congres, of andersom. De democraat Obama begon zelfs met een democratische meerderheid in het Congres, maar aan 'fractiediscipline' doen ze daar niet veel. De regering van de VS moet steeds weer, voor elk beleidsbesluit van enige importantie, een parlementaire meerderheid bij elkaar zien te sprokkelen. Volgens mij is dat ook de basisgedachte van de parlementaire democratie: de meerderheid van de door het volk gekozen vertegenwoordigers beslist en niet een klein clubje dat in een Wit Huis of een Catshuis een tijdje bij elkaar zit.

Als Wilders  en Agema vandaag inderdaad het Catshuis verlaten, kunnen Rutte en Verhagen (en 'hun' fractievoorzitters) redelijk snel - dat schijnt belangrijk te zijn - plannen opstellen. Daarover kan de Tweede Kamer in alle openheid debatteren en vervolgens besluit die Tweede Kamer waar er bezuinigd, heroverwogen en vernieuwd moet worden en voor welke bedragen. 'Poldermodel'lijkt me daar een goede benaming voor.
x