dinsdag 18 augustus 2015

TAALFOUTEN

Beggartalk is een zeer kwalitatieve weblog!

Wat krijgen we nou? Ga ik ineens zitten opscheppen? Nee hoor, ik ben nog steeds mijn eigen bescheiden zelf. Ik wil het weer eens hebben over foutief taalgebruik.

'Kwalitatief' is zo'n woord dat tegenwoordig steeds vaker fout gebruikt wordt. Zeer recent nog in een commercial van Ikea, waarin beweerd wordt dat de nieuwe keuken "kwalitatief" is. Dat zegt helemaal niets. Ze bedoelen natuurlijk: van goede kwalitateit. Kwalitatief betekent: betrekking hebbend op de kwaliteit. Ikea zou dus moeten zeggen dat ze een 'kwalitatief goede' of 'kwalitatief hoogwaardige' keuken ontworpen hebben.

Pantur is een coffeïnehoudende shampoo, die vooral zeer geschikt schijnt te zijn voor "vrouwen over veertig". We hebben hier weer eens met een origineel anglicisme te maken. Engelssprekende mensen immers hebben het over "women over forty". Wij hebben het, als we het goed willen doen, over "vrouwen boven de veertig".

Veel commercials worden uitentreuren herhaald en kunnen zo invloed hebben op ons taalgebruik. De teksten voor die commercials worden geschreven door copywriters, volgens Wikipedia zijn die "nauw betrokken bij de productie van reclamefilms en televisiereclamespotjes en bij reclamebordcampagnes." Copywriters bij reclamebureaus schijnen zeer goed betaalde mensen te zijn. Dat geeft ze op zijn minst de verantwoodelijkheid goed Nedelands te gebruiken, als ze voor de Nederlandse markt schrijven.

Wat je tegenwoordig, vrij lang al eigenlijk, ook veel hoort is "soort van", waar we gewoon kunnen volstaan met "soort". We hebben het hier ook over een 'soort van' anglicisme. Engelssprekenden hebben het over een "sort of".

Het zou best makkelijk zijn als we in Europa allemaal Engels zouden gaan spreken, maar zo lang we onder elkaar nog Nederlands gebruiken, laten we het dan goed doen.