zondag 21 augustus 2011

Euro(pa)

Toen de euro nog niet bestond, hadden, neem ik aan, onze banken en institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, ook een deel van hun en onze centjes in Griekenland belegd. Als toen, net als nu, Griekenland in de deconfiture was geraakt, hadden die beleggers dan niet de kans gelopen (een deel van) hun beleggingen kwijt te raken? Hadden onze overheid en de overheden van andere landen geen poot uitgestoken om Griekenland - onder allerlei voorwaarden - op de been te houden? Hadden ze dan niet moeten overwegen de verliezen van de beleggers (iedere overheid in eigen land) bij te spijkeren?

Mensen die altijd al tegen 'Europa' en de euro waren roepen nu weer om het hardst "Zie je wel?" Zijn die ervan overtuigd dat we nu een behoorlijke waardevaste gulden zouden hebben? Zouden we met onze eigen gulden de economische stormen beter kunnen doorstaan? Waar halen ze die wijsheid vandaan?

Ik heb ook geen verstand van het internationale monetaire gebeuren. Ik weet wel dat als het in een ander land niet goed gaat, ze daar geen geld hebben voor het aanschaffen van producten die wij maken en graag aan hun zouden willen verkopen. Dat lijkt me niet bevorderlijk voor onze welvaart.

Er is een tijd geweest dat Friezen, Brabanders en Hollanders allemaal hun eigen beleid voerden. Gek genoeg doen we het nu al zo'n kleine 200 jaar samen en zijn we toch wat verwonderd als Vlamingen en Walen erover denken uit elkaar te gaan. Er is vast wel een van onze twaalf provincies die het meeste bijdraagt aan onze gezamenlijke welvaart. De inwoners van die provincie zijn toch gek dat ze de rest een beetje subsidiëren?
x