woensdag 18 juli 2012

Keurmerk

Je hebt nog altijd mensen die denken dat iets 'waar' is, omdat ze het in de krant hebben gelezen, of omdat ze het op tv hebben gezien. Het tegengestelde komt ook voor: je moet niet geloven wat je op tv hoort, want de tv-journalistiek is in de macht van 'links'. In Trouw lees ik dat ze bij de Universiteit van Amsterdam hebben uitgezocht dat de helft van de Nederlanders een "onafhankelijk keurmerk voor journalistieke kwaliteit" wil. Ik vraag me dan af hoe ze daar bij komen. Ik vermoed dat een of andere wetenschapper vond dat zo'n keurmerk er zou moeten komen. Die legt die vraag dan voor aan representatief aantal Nederlanders en wat blijkt? De helft van de ondervraagden vindt dat ook. Gen van de ondervraagden had ooit over die vraag nagedacht of journalistieke kwaliteit als een probleem gezien, maar als je zo'n vraag gesteld wordt, wil je wel zo aardig zijn om een antwoord te geven. Ik vindt dat best, maar moeten we nou meteen een soort 'Autoriteit Journalistieke Markt' oprichten, waarbij je een klacht kunt indienen als je in een krant die je toevallig in de trein vond een bericht leest, waarvan je de kwaliteit in twijfel trekt?

Zullen we eerst eens gaan bedenken wat 'journalistiek' is en wat er onder dat keurmerk moet vallen? Zijn Story en Privé journalistieke producten? Zijn de trouwe lezers van die bladen geïnteresseerd in het waarheidsgehalte van de artikelen daarin? Mogen de trouwe lezers van NRC-Handelsblad er blind op vertrouwen  dat al het 'nieuws' wat ze daarin lezen op spijkerharde feiten berust? De gezaghebbende Amerikaanse krant 'The New York Times heeft (of had) als motto; "All the news that fit to print". Die krant brengt dus het nieuw dat ze 'geschikt om te drukken' vinden. Een door het Witte Huis verstrekte persverklaring zullen ze daar ongetwijfeld 'fit to print' vinden, maar in het Witte Huis liegen ze er af en toe ook maar wat op los.

Het Nederlands heeft een aardige uitdrukking: liegen of het gedrukt staat. We hebben niet zo zeer een keurmerk voor journalistiek nodig, maar kritische lezers (en kijkers en luisteraars).
x