woensdag 11 augustus 2010

Wethouders

Het komt wel eens voor dat, los van een kabinetscrisis, een individuele minister of staatssecretaris moet aftreden, maar vaak gebeurt het niet. Bij de gemeenten ligt dat heel anders: 40% van de wethouders zit de periode van vier jaar niet uit. Dat schrijft de Volkskrant naar aanleiding van een artikel hierover in 'Binnenlands Bestuur'. De meeste wethouders vertrekken na politiek geharrewar. Daarna krijgen ze gedurende bepaalde tijd wachtgeld, zeg maar de WW voor ambtsdragers. Zij hoeven immers ook niet meteen, in afwachting van een nieuwe baan, zonder inkomen te zitten.

Nu is er weer rumoer ontstaan. 'Zittende' wethouders die in het nieuwe college van B&W terugkeerden, gaan voor 80% werken en krijgen dus minder salaris. Nobel, toch, in deze moeilijke tijden? Nou, voor die gemiste 20% krijgen ze wachtgeld. Tweede Kamerleden spreken er schande van. Ineke van Gent (GroenLinks) betitelde de constructie als 'creatief boekhouden'. Volgens haar is het wachtgeld bedoeld om inkomensverlies te voorkomen, en niet 'om arbeidstijdverkorting te betalen'. Dat laat Frans Luijckx, in Hoogeveen(sic)-Sappemeer wethouder namens de partij Lokaal Centraal, niet op zich zitten: 'Ik word betaald voor 0,8 fte, maar ik werk 60 à 70 uur per week. Dat was zo toen ik fulltime werkte, en dat is nog zo.'

Een fulltime wethouder In Hoogezand-Sappemeer ontvangt 5.444 euro per maand. Frans zou dus teruggegaan zijn naar 4.355 euro. Kun je daarvan rondkomen in Hoogezand-Sappemeer? Ik ken natuurlijk Frans' bestedingspatroon niet, maar het lijkt haalbaar. En voor alle duidelijkheid: de met hem getroffen regeling is volkomen legaal. Een beetje politicus echter vraagt zich in dit soort omstandigheden ook altijd even af: is het ethisch verantwoord?

Ik heb nog twee opmerkingen. Mensen met een behoorlijk salaris roepen, net als Frans, altijd: "Maar ik werk ook veel langer dan de normale werktijd." Dat geloof ik direct, maar volgens mij is daar bij de vaststelling van het salaris ook rekening mee gehouden. Ik zeg altijd: "Ga dan maar terug naar je 'normale' salaris en declareer overuren." In Hoogezand-Sappemeer hebben ze nu vijf wethouders, hoewel ze er in de vorige periode vier hadden. Is het werk van de wethouders enorm toegenomen? Dat heeft er niets mee te maken. Wanneer een college van B&W wordt gevormd willen de coalitiepartijen daar allemaal in zitten. Vaak kan dat alleen maar door een extra wethoudersfunctie te creëren. In de vorige periode was de gemeente aan wethouderssalarissen dus 4 x 5.444 = 21.776 euro kwijt, nu 5 x 4.355 = 21.755 euro, plus wachtgeld. Zouden we niet gaan bezuinigen?
X