zaterdag 30 oktober 2010

Topsalaris

Ben Knapen was ooit journalist, zelfs hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Nu is hij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Hij heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin hij stelt dat de directeuren van ontwikkelingsorganisaties niet meer mogen verdienen dan een directeur-generaal bij een ministerie, 124 duizend euro per jaar. (Die ontwikkelingsorganisaties zijn financieel grotendeels afhankelijk van overheidssubsidies.) Zo ontvangt, las ik in de Volkskrant, de directeur van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) 18.857 euro per jaar teveel.

Van mij hoeft de ontwikkelingshulp niet afgeschaft, zelfs niet verminderd te worden, maar uiteraard vind ik dat geld dat bedoeld is voor ontwikkelingshulp ook zo veel mogelijk ten goede moet komen aan de mensen in de onderontwikkelde gebieden. Bij het artikel staat een lijstje van de hoogste salarissen bij twintig hulporganisaties. Zes daarvan komen boven de norm uit. Gezamenlijk verdienen zij 116.534 euro per jaar teveel. Daartegen gaat Ben Knapen nu keihard optreden. Hij levert zijn eerste bijdrage aan de bezuinigingen van 18 miljard euro: 0,000647 procent van het totaal. Wel eens van symboolpolitiek gehoord? ("Kijk eens, meneer Wilders: we bezuinigingen op de ontwikkelingshulp!") Ik heb geen flauw idee wat je allemaal moet kunnen en kennen om het KIT als efficiënte organisatie te laten functioneren, maar je hoort nog wel eens zeggen dat je om echt een heel goed persoon voor een functie te krijgen je wel eens wat boven de norm moet betalen. Ga maar eens kijken bij zorginstellingen en nutsbedrijven, waar ze het salaris van de KIT-directeur waarschijnlijk ver beneden hun niveau vinden.

Er speelt hier, wat mij betreft, nog iets anders mee. Ik weet dat je de functie en de persoon die de functie bekleedt, altijd moet scheiden, maar ik kan het niet laten. In Het Parool van 20 december 2009 schreef Max Pam (freelancejournalist): Het meest raakt me die anderhalf miljoen voor Ben Knapen, ooit een uitstekend hoofdredacteur van NRC/Handelsblad. Maar hij lag in scheiding, had geld vooor (sic) zijn alimentatie nodig en werd voorlichter bij Philips, waar hij een Gods vermogen ging verdienen. Afgesproken werd dat Knapen altijd bij PCM kon terugkomen, als hij er maar zorgde dat NRC/Handelsblad niet voor zichzelf zou beginnen en binnen PCM bleef. En zo geschiedde. Hij kwam terug – niet als journalist, maar als directielid. Helaas bracht ook hij er helemaal niets van terecht, wat pijnlijk aan het licht kwam, toen hij alle literaire uitgeverijen onder zich kreeg.

Bij de benoeming van Ben Knapen tot staatssecretaris werd al op diverse plaatsen gememoreerd dat hij na het leveren van niet zo'n geweldige prestatie bij PCM een vertrekpremie van anderhalf miljoen euro ontving. (Daar moet een minister-president acht jaar - twee volledige ambtsperioden -  voor werken.) Hij zal toch wel wat nagedacht hebben voor hij zijn handtekening onder die brief aan de Tweede Kamer zette? Bijvoorbeeld: "Goh, mijn vertrekpremie is ruim twaalf keer het bedrag dat zes directeuren samen teveel verdienen. Dat zal wel weer commentaar opleveren." Bij deze.


PS
Wordt de Balkenendenorm nu de Ruttenorm?
x