woensdag 9 januari 2019

VERKLARING

Waarom doen 'we' ineens zo moeilijk over die Nashvilleverklaring? De opvattingen over homofielen en transgenders die door zo'n 200 predikanten en andersoortige orthodoxe christenen worden ondertekend zijn toch oud nieuws. Die opvattingen zijn zo oud als de Bijbel en die is al behoorlijk oud. Het oude testament schijnt te zijn ontstaan in de 5e tot 2e eeuw voor Christus. Het Nieuwe Testament dateert ui de eerste en tweede eeuw na Christus. De opstellers van de Nederlandse versie van de Verklaring waren zo vriendelijk aan te geven welke Schriftgedeelten uit de Bijbel kunnen worden nagelezenDat heb ik maar eens gedaan. Niet al die teksten gaan over lhbt'ers. Veel gaan over het huwelijk, waar God erg voor is en over vreemdgaan, wat God niet zo leuk vindt. (Ik citeer uit de "Bijbel in gewone taal".

In Leviticus 18: 22 lezen we: Een man mag niet naar bed gaan met een andere man zoals je naar bed gaat met een vrouw. Want dat is afschuwelijk.

Leviticus 20:13 gaat nog een stapje verder:Een man die naar bed gaat met een andere man zoals je naar bed gaat met een vrouw, doet iets verschrikkelijks. Beide mannen moeten gedood worden. Het is hun eigen schuld dat ze sterven. (Onderstreping toegevoegd.) Als een islamiet (bijvoorbeeld een imam) zegt dat homo's van het dak gegooid moeten worden, is tolerant Nederland te klein. Maar als het boek dat wij tot ons cultuurgoed rekenen zegt dat praktiserende homo's gedood moeten worden, mag dat gewoon verkocht worden. Noemen we dat niet haat zaaien en/of oproepen tot geweld?

Deuteronomium 22:5
Een vrouw mag geen mannenkleren dragen. En een man mag geen vrouwenkleren dragen. De Heer vindt het afschuwelijk als ze dat doen. Toen ik op de (christelijke) HBS zat mochten meisjes niet in een broek naar school komen. Alleen als het heel koud was, maar dan wel onder een jurk of rok. Tegenwoordig overtreden talloze vrouwen vrouwen dit verbod en al die Drag Queens moeten ook nog maar eens goed nadenken.

Richteren 19:22
Toen ze met elkaar aan het eten waren, kwamen er slechte mannen naar het huis van de oude man. Ze kwamen van alle kanten uit de stad en ze bonsden op de deur. Ze riepen: 'Breng je gast naar buiten. Dan zullen we hem eens lekker pakken! 'Ja, dat was in Sodom of Gomorra, waar het ritselde van de homo's. God zorgde ervoor dat die steden met hun omgeving vernietigd werden. Over genocide gesproken.


Spreuken 5: 3-19
Een slechte vrouw verleidt mannen met haar woorden. Die woorden klinken  mooi maar ze zijn zo scherp als een zwaard. Ze brengen je alleen maar ellende. (...) Blijf uit de buurt van slechte vrouwen! (...) Door zo'n slechte vrouw wordt je leven zinloos. (...) Je moet trouw blijven aan je eigen vrouw.  (...) Ze is mooi. Zo mooi als een hert. Je mag altijd tegen haar borsten liggen. (...) Waarom zou je dan tegen de borsten van een slechte vrouw willen liggen? Ik heb geen teksten aangetroffen waarin mannen wordt verboden tegen borsten te liggen, als de betrokken vrouw dat niet wilde.

Spreuken 6:20-35
De lessen van je ouders beschermen je tegen slechte vrouwen. Als je goed naar die lessen luistert, kun zulke vrouwen je niet verleiden. Een nogal optimistische kijk op de opvoeding.

Mattheus 19:12
Sommige mannen blijven alleen omdat ze geen seks kunnen hebben. Omdat ze zo geboren zijn of
omdat ze door de mensen zo gemaakt zijn. Hoeveel mannen zijn er eigenlijk die geen seks kunnen hebben? En hoeveel mensen zijn er die mannen zo maken en waarom eigenlijk.?

Handelingen 15:19-20
Daarom moeten we het mensen uit andere volken niet moeilijk maken als ze in God gaan geloven. We moeten hun in een brief wel de volgende regels geven: (...) En ze mogen geen verboden seks hebben. Gaan we dat een deel van de inburgeringscursus maken?

Romeinen 1:26-27
God zorgde ervoor dat de mensen slaaf werden van hun eigen verlangens. Daardoor gingen ze zich verkeerd gedragen op seksueel gebied. Vrouwen hebben nu seks met vrouwen. En mannen verlangen hevig naar mannen, en ook zij hebben seks met elkaar. De inhoud van de eerste zin mag je toch op zijn minst opmerkelijk noemen. God heeft er dus helemaal Persoonlijk Zelf voor gezorgd dat mannen homo en vrouwen lesbo worden.

In de aloude Statenvertaling wordt het zo geformuleerd: 26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; 27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

Romeinen 1:32
Iedereen weet hoe God over die dingen oordeelt: wie zulke dingen doet verdient de zwaarste straf. Met zwaarste straf wordt, naar ik aanneem, de doodstraf bedoeld. Die is in veel moderne, ook 'christelijke' landen gelukkig afgeschaft.

1 Korinthen 6: 9-11, 18-20
Jullie weten dat slechte mensen niet in Gods nieuwe wereld zullen komen. Vergis je niet: dat geldt voor alle mensen die verboden seks hebben (...) vreemdgaan (...) En voor jongen mannen die zich voor seks laten betalen, en voor mannen die met hen naar bed gaan.

Heb dus geen verboden seks! Veel verkeerde dingen die mensen doen, hebben geen gevolgen voor hun lichaam. Maar van verboden seks wordt je lichaam slecht. Ik neem aan dat met 'verboden seks' seks tussen mannen en tussen vrouwen bedoeld wordt. Zou met "slecht" geduid worden op SOA's? Die komen ook bij hetero's nog wel eens voor.

Kolossenzen 3:5
Laat je niet langer leiden door slechte verlangens (...) Verlang niet naar verboden seks.

1 Timoteüs: 9-10
Want de wet is niet bedoeld voor goede en eerlijke mensen. De wet is bedoeld voor (...) mensen die verboden seks hebben, voor mensen die jonge mannen betalen voor seks. Een van de weinige dingen, pedoseksualiteit, waarmee je ook in deze tijd nog met een Bijbels voorschrift kunt instemmen. Merkwaardig genoeg wordt juist deze vorm van seksualiteit door de (met name rooms-katholieke) kerk (en niet tegen betaling) zo veel mogelijk in de doofpot gestopt.

Hebreeën 13:4
Wie verboden seks heeft of vreemd gaat zal door God gestraft worden. Mag dat ook wat anders zijn de doodstraf? 100 stokslagen? Eenzame opsluiting op water en brood?

Judas 1:7
Jullie weten wat er gebeurd is met de inwoners van Sodom, Gomorra en de  steden daaromheen. De inwoners van die steden hadden ook verboden seks. Daarom zijn hun steden verwoest met een vuur dat eeuwig brandt. Zie mijn commentaar bij de tekst uit Richteren.

De schrijvers en ondertekenaars willen de indruk wekken dat praktiserend homo zijn een nog vrij recente ontwikkeling is. Hun eigen Bijbel laat zien dat dit al ruim vóór onze jaartelling voorkwam. Ze zeggen wel dat God dit verbiedt, maar zeggen er niet bij, dat God Zelf ervoor gezorgd heeft dat mensen slaaf werden van hun verlangens.

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de strafbaarheid van de Nashvilleverklaring. Als ze toch bezig zijn kunnen ze misschien ook nog eens kritisch naar Bijbelteksten kijken.  Ik ben tegen het verbieden van boeken, dus ook tegen het verbieden van de Bijbel. Zou het misschien aan te bevelen zijn een inlegvelletje aan de Bijbel toe te voegen? Bijvoorbeeld:

Wat je in deze Bijbel leest over seksualiteit is echt niet meer van deze tijd. De rest mag je trouwens ook met een korreltje zout nemen.