zaterdag 15 januari 2011

Afronden

Wat je ook van de drie Millenniumboeken van Stieg Larsson kunt zeggen, niemand kan ontkennen dat ze zeer succesvol zijn. Wereldwijd zin er inmiddels, volgens de Volkskrant, 45 miljoen exemplaren van verkocht. Larsson zelf is daar financieel niet beter van geworden, omdat hij overleed voordat de boeken werden uitgegeven. Ook zijn vriendin/partner Eva Gabrielsson heeft er geen financieel voordeel van gehad, omdat ze nu eenmaal niet getrouwd waren en er geen geldig testament was. De hele, naar ik aanneem: niet geringe, erfenis ging dus naar Larssons vader en broer en zal dus ook in de toekomst nog geld opleveren.

Als je al vindt dat iemand recht heeft op iemands nalatenschap (ik heb daar een opvatting over die wat afwijkt van de meer algemeen aanvaarde), denk ik dat Gabrielsson meer rechten heeft dan Larssons broer en vader.  Dat zou nog wat meer gelden als Gabrielsson een eigen carrière geheel had opgegeven om die van Larsson als journalist en auteur van drie succesromans mogelijk te maken, maar dat weet ik domweg niet. Het zou van die broer en vader overigens wel netjes geweest zijn, als ze Gabrielsson tenminste een deel van de nalatenschap gegund hadden, die loopt immers in de miljoenen.

Nu schrijft de Volkskrant dat Gabrielsson van plan is een vierde deel van de Millenniumserie, waarvan Larsson al zo'n tweehonderd pagina's geschreven had, 'af te ronden'. Nu tellen de eerste drie delen gemiddeld zo'n 550 pagina's. Wil ze daarbij in de buurt blijven dan kun je moeilijk meer van 'afronden' spreken. Nu las ik ergens dat Larsson een tiendelige reeks voorzien had en dat er al samenvattingen zouden zijn voor een vijfde en zesde boek. Gaat Gabrielsson die ook nog 'uitwerken'?

In dit soort zaken ben ik een purist. In concreto houdt dat in: blijf met je handen van andermans werk af. Als Gabrielsson vindt dat zij een goede thriller kan schrijven, waarom bedenkt ze dan zelf geen plot, die ze vervolgens uitwerkt tot een roman waar een uitgever brood in ziet? Zelfs als ze een verpleegsterroman schrijft wordt die al verkocht als de uitgever op de flap zegt: "Van de partner van Stieg Larsson!"
x