vrijdag 18 april 2014

Participatie

In Trouw las ik: Immigranten die de Nederlandse normen en waarden niet uitdragen, mogen geen nieuwe verblijfsvergunning krijgen. Dat vindt VVD-Kamerlid Malik Azmani. Gelet op de naam, denk je niet direct dat hier weer eens een doorgedraaide PVV'er aan het woord is. Azmani vindt de participatieverklaring, waarmee in een aantal gemeenten, op advies van Lodewijk Asscher wordt geoefend, te vrijblijvend. Asscher wil er de integratie mee bevorderen. Op het A4'tje staan Nederlandse normen en waarden op een rij, zoals de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting. Met een handtekening verklaart de immigrant deze waarden te kennen en te zullen uitdragen. O.a. staat in de verklaring: "In Nederland vragen we alle burgers bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving, bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of door vrijwilligerswerk te doen. Dat kan in de wijk, op school of in een vereniging. Het spreken van de Nederlandse taal is hierbij heel belangrijk."

Als we "alle burgers" vragen bij te dragen, waarom moeten dan alleen immigranten die verklaring tekenen? Is Asscher er zeker van dat al die brave autochtone Nederlanders zonder ophouden hun bijdrage leveren aan een prettige en veilige samenleving? Hij weet wel beter. In de verklaring staat dat discriminatie niet wordt geaccepteerd. Nou, ik zou alle Nederlanders die wel discrimineren niet graag de kost willen geven. Iedereen is, volgens de verklaring, vrij om wel of niet te geloven. Ga maar eens aan een willekeurige PVV'er vragen of je ook mag uitdragen dat je in Allah gelooft. Vraag een willekeurig reformatorisch christen of je homofiel mag zijn.

Azmani vindt: Als een migrant een contract ondertekent, verklaart hij dat hij de Nederlandse waarden accepteert. Als blijkt dat diegene zich daar niet aan houdt, moet dat consequenties hebben voor verder verblijf. Die moet dus het land uitgezet worden. Wat doen we dan met al die Nederlanders die ook niet voortdurend bijdragen?
x