woensdag 6 september 2017

EINDTIJD

Astrologen volgen de bewegingen van de hemellichamen op de voet en ontlenen aan de onderlinge stand van die hemellichamen allerlei (voor hun) wetenswaardigs, met name dat de stand van die hemellichamen invloed heeft op het leven van ons gewone mensen. Er zijn christenen, meestal van het wat fundamentalistische soort, die de stand van de hemellichamen koppelen aan teksten uit de bijbel, in het bijzonder aan teksten uit het boek Openbaringen, maar ook aan het boek van de profeet Ezechiël ontlenen zij veel. Vaak komen zij uit bij het voorspellen van de 'Dag des Oordeels', het 'Einde der Tijden', of hoe ze het ook maar willen noemen.

En jawel, het is weer eens zover. Het Reformatorisch Dagblad wijdt er een uitgebreid artikel aan, onder de kop:
Vergaat de wereld op 23 september?
(...) Al sinds 1850 waren er theologen die beweerden dat er op 23 september 2017 iets bijzonder stond te gebeuren. (...) Een bijzondere samenstand van vier planeten, negen sterren, de maan en de zon in de sterrenbeelden Maagd (Virgo) en Leeuw (Leo) zou exact zo beschreven staan in Openbaring 12:1-2: „En er werd een groot teken gezien in den hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.”

23 september is inmiddels aardig dichtbij. Maar dat is nog niet het einde, want er komt eerst nog een grote verdrukking van zeven jaar.

Onder de lezers van het Reformatorisch Dagblad zal er zeker een aantal zijn dat geneigd is de voorspellingen te geloven. De krant doet zijn best die lezers ervan te overtuigen dat ze dat beter niet kunnen doen: Is daar nog wat tegen in te brengen? Jazeker, zowel theologisch als astronomisch.

Ik ga hier niet verder in op alle argumenten. Voor niet-gelovigen is dat nauwelijks interessant en gelovigen zijn toch niet zo vatbaar voor wetenschappelijke argumenten. Die geloven wat ze graag willen geloven.

Eén ding vind ik bij dit soort discussies altijd opvallend. Die voorspellers van het einde van de wereld kennen de tekst van de Bijbel meestal van haver tot gort. Waarom besteden zij dan nooit aandacht aan simpele, voor iedereen begrijpelijk tekst van Mattheüs 25:13 waar geschreven wordt over de terugkomst van Jezus en dat zal toch rond de 'eindtijd' zijn. "Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt." Dat is toch ook het woord van God? Zo gelovig en het toch beter willen weten. Hoe gelovig ben je dan?