zaterdag 15 november 2014

Dreiging

Wat we tegenwoordig 'jihadisten' noemen, waren aanvankelijk personen die naar Syrië vertrokken om daar met de 'rebellen' te vechten tegen het regeringsleger. Ik vermoed dat inmiddels bij 'jihadist' al heel snel een relatie gelegd wordt met IS, die een veel ruimere doelstelling heeft dan de Syrische rebellen en zo'n beetje alles en iedereen die niet tot de eigen gelederen behoort als doelwit voor dodelijke acties beschouwt. Inmiddels zijn 30 jihadisten naar Nederland teruggekeerd. Overheden maken zich grote zorgen. De Nationaal Coördinator Terrorisme bestrijding heeft het 'dreigingsniveau' gesteld op 'substantieel'. Dat betekent (ik citeer de website van de Nationaal Coördinator):
  • Er worden nieuwe trends en fenomenen waar dreiging vanuit gaat ontdekt
  • De kans dat een aanslag in Nederland zal plaatsvinden is reëel
  • Aanslagen vinden plaats in andere, met Nederland vergelijkbare landen
  • Radicalisering en rekrutering vinden op aanzienlijke schaal plaats
  • Nederland wordt geregeld genoemd in verklaringen van serieus te nemen terroristische netwerken
Bij mijn weten (maar ik kan best wat over het hoofd gezien hebben) heeft tot nu toe één teruggekeerde Syriëganger een aanslag gepleegd. Dat was die Fransman die bij een Joods museum in Brussel een aantal maanden geleden enkele mensen doodschoot. In Nederland hebben teruggekeerde Syriëgangers nog geen aanslagen gepleegd, maar met name de Haagse burgemeester Van Aartsen maakt zich gote zorgen en pleit voor allerlei maatregelen. Het Algemeen Dagblad schreef daaarover: Gemeenten kunnen het toezicht op teruggekeerde Syriëgangers en tegengehouden jihadisten niet meer aan. Burgemeester eisen hulp van het rijk. Zij willen dat deze mensen op een centrale locatie gedwongen worden behandeld tot zij geen gevaar meer vormen. Jihadisme is kennelijk een ziekte, die je therapeutisch moet aanpakken. In feite wordt de juihadisten, zonder rechterlijke tussenkomst, TBS opgelegd. Dat lijkt me geen correcte werkwijze in een democratische rechtstaat.

De Tweede Kamer reageert bezorgd op de noodkreet van de gemeenten. "De terugkeerders zijn wandelende tijdbommen, daar moet wat mee gebeuren," zegt CDA-leider Sybrand van Haersma Buma. "Heel zorgelijk dat Nederland krijgt voorgespiegeld dat alles onder controle is, maar dat burgemeesters met de handen in het haar zitten." Ik heb helemaal niet de indruk dat mij voorgespiegeld wordt dat alles onder de controle is. Van Aartsen beweert juist dat hij niets onder controle heeft. Het lijkt er meer op dat ik voortdurend door allerlei overheidsfunctiomarissen bamg gemaakt wordt. Dat lukt ze overigens niet.

Is de dreiging van  jihadisten tot nu toe imaginair, er is wel degelijk echte dreiging, waarover je nauwelijks iets hoort. Lees deze column uit Het Parool maar. Honderden lezers reageerden op de column van Roos Schlikker over haar moeder die werd lastiggevallen. Ouderen in de hele stad herkennen de straatintimidatie. (...) Bij Seniorenvereniging Sooj in de Jordaan horen ze vaak dergelijke verhalen. Over een tunneltje met hangjongeren waar ouderen niet meer langs durven, of over mensen die van hun scootmobiel worden getrokken. Over 'substantiële dreiging' gesproken. Zullen we daar eerst eens wat aan gaan doen?