woensdag 7 september 2011

Solidariteit

Rudy Rabbinge (65) is hoogleraar Duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid aan de Universiteit van Wageningen. Van 1990 tot 2007 was hij lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Hij was (mede-)auteur van diverse programma's van de PvdA. We mogen hem dus rustig een redelijk prominent van die partij noemen. Hoewel, de Volkskrant meldt dat we hem nu ex-lid van die partij moeten noemen. Hij heeft zijn lidmaatschap opgezegd. De PvdA is 'beginselloos, opportunistisch en reactief'. (...) De PvdA laat zich steeds meer leiden door marktoverwegingen, door de economie. In de sociaal-democratie hoort de markt een middel te zijn, een instrument om de eigenlijke doeleinden te verwezenlijken: een eerlijke verdeling van inkomen, kennis en macht. (...) Internationale solidariteit telt niet meer. Treurig.'

Hoor je het ook eens van een ander.
x