zaterdag 2 maart 2013

Parallel

Ik kan me nog altijd verbazen over godsdienst en de wijze waarop mensen menen de daarbij behorende regels te moeten naleven. In Trouw lees ik dat de Conferentie van Europese Rabbijnen zich opwindt over een oordeel van een Nederlandse rechter. De rabbijnen zien zelfs parallellen met nazi-Duitsland. Dan moet het wel heel erg zijn. Wat is er nu precies gebeurd? De joodse wetten schrijven voor dat een mens op sabbat niets op zijn lichaam mag dragen behalve kleding. Voor die regel zal ooit, eeuwen geleden in het Midden-Oosten, een praktische reden geweest zijn, zoals voor veel religieuze voorschriften. Maar als de tijden en de omstandigheden veranderen, mag je naar mijn idee de regels dienovereenkomstig aanpassen. Echter, een joodse man droeg op een zaterdag (sabbat!) geen identiteitskaart bij zich. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dinsdag dat een orthodox joodse man in 2010 terecht een boete van 60 euro heeft gekregen toen hij zijn identiteitskaart niet kon tonen. Volgens de rechter was de identificatieplicht in dit geval belangrijker dan het naleven van geloofsvoorschriften.

Kijk, ik vind het ook idioot dat ik altijd een of ander identiteitsbewijs bij me moet hebben. Als ik alleen een paspoort had zou ik dat niet constant bij me hebben, maar een identiteitskaart past, net als een pinpas en andere soorten passen, makkelijk in je portemonnee. Ik kan wel lekker principieel doen, maar voor dit principe heb ik geen 60 euro over. Die kan ik voor belangrijker dingen gebruiken.

Zoals ieder beschaafd mens vind ik het verschrikkelijk wat de nazi's de Joden hebben aangedaan. We moeten er zeker op letten dat zoiets niet alsnog kan voorkomen. Maar we hoeven niet te accepteren dat iedere maatregel die een bepaalde religieuze groepering om wat voor reden dan ook niet zint, vergeleken wordt met de verwerpelijke praktijken van de nazi's.
x