zaterdag 7 september 2013

Buffet

Het diner wordt hier, zoals ik al verwacht had, aangeboden in de vorm van een buffet. Ze noemen dat hier een 'Swedish buffet'. De Zweden zelf, en ook de Denen, geloof ik, noemen het een 'smörgåsbord'. Ik ben nogal vaak in Zweden geweest en heb dus nogal eens van zo'n smōrgåsbord gegeten. Wat altijd weer opvalt, ook nu weer, is dat er vrij veel mensen zijn die, overweldigd door het aanbod, hun bord zo vol mogelijk laden. Een variant daarop is: diverse malen terug gaan om niets te missen. Er is immers een eenheidsprijs en daar moet je uithalen wat erin zit.

Het meest uitgebreide en lekkerste smörgåsbord ben ik overigens tegengekomen op het station van Kopenhagen, waar ik op de terugweg uit Zweden nog wel eens en dagje of twee verbleef. Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar destijd werd dat smörgåsbord elke zateravond aangericht. Het was beroemd en je deed er verstandig aan vooraf te reserveden. Hoewel het Swedish buffet hier bepaald niet slecht is, haalt dat het niet bij dat buffet in Kopenhagen of het gemiddelde smörgåsbord in Zweden. Smörgås betekent overigens 'boterham'. Dat betekent niet dat brood het overheersende element is, al is het meestal wel, in diverse vormen aanwezig. De Zweden eten bij elke maaltijd brood.