donderdag 9 oktober 2014

Brug

Drs. P zong het al: "Mijn pont is als het ware een soortement van brug." Over het Amsterdamse IJ varen diverse ponten, d.w.z. er is een zevental pontroutes. Amsterdam is, schrijft Het PAROOL, één van de weinige steden in de wereld zonder centrale brugverbinding met 'de overkant' en moet het nog steeds doen met een in 1897 in het leven geroepen pontverbinding. Nu is er een plan gelanceerd om een brug (voor fietsers en voetgangers) te realiseren tussen Amsterdam-Centrum en Amsterdam-Noord. Die pont zou moeten komen op de plaats van het huidige Buiksloterwegveeer.En waarom moet die pont er komen? Noord trekt steeds meer mensen, maar het stadsdeel is slecht bereikbaar. Hoogste tijd daar echt wat aan te doen.
 
Ik woon nu drie jaarin Amsterdam-Noord en je hebt mij nooit horen klagen over de bereikbaarheid van het centrum. Ik heb daar ook nog nooit klachten over gehoord van andere 'Noordelingen'. Het Buiksloterwegveer is het meest gebruikte van alle veren over het IJ. Tijdens de nachtelijke uren vaart het nog om de twaalf minuten, tijdens de spits om de vier minuten en de rest van de dag om de zes minuten. De overtocht duurt vijf minuten. Hoeveel tijd win je met een brug?

Laten die drie initiatiefnemers voor een brug nou net betrokken zijn bij instellingen die vlak bij de noordelijke aanlegplaats van de pont liggen: Eye (het filmmuseum) en het Tolhuisplein (cultuur en horeca) zijn er al, de ADAM Toren (o.a. woontorens en hotels) moet nog gerealieersd worden. Aan de noordzijde van Eye en de voormalige Shelltoren komt de komende jaren de grootste bouwput van de stad te liggen. (...) Iedereen die wel eens de pont neemt, constateert dat het bijna dagelijks drukker wordt. De romantiek van de overtocht wordt verdrongen door de soms chaotische taferelen om de pont op en af te komen. Die romantiek zie ik niet zo (dat ligt aan mij) maar ik vindt de pont wel steeds een aardig rustpunt. Vroeger stak ik altijd een sigaretje op tijdens de oversteek. Ik zie nu veel mensen die even de tijd hebben om zonder risico hun smartphone te gebruiken. Vanuit een ivoren toren zal het op en van de pont komen er wel chaotisch uitzien, maar ik heb dat nooit als hinderlijk ervaren, zelfs niet in de tijd dat ook auto's nog van de pont gebruik maakten. (De pont was toen zelfs een officiële bushalte van het GVB.)

Over een brug over het IJ wordt al 150 jaar gesproken. Al die tijd is er niets gedaan. 'Niets gedaan' vind ik wel erg sterk uitgedrukt. Er kwam een brug bij Schellingwou, er zijn diverse tunnels aangelegd, er is vrij recent nog een nieuwe veerverbinding bijgekomen. We redden het nog wel 150 jaar zonder brug.