maandag 28 september 2015

200

De Amerikanen maken elk jaar veel werk van 'the fourth of july', de Fransen vieren elk jaar uitbundig 'quatorze juillet'. Wat andere landen doen weet ik niet, wel wat 'wij' doen: om de vijftig jaar vieren we dat we een koninkrijk zijn. We hebben er deze keer twee jaar over gedaan en uit onderzoek is gebleken dat zo ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking geen idee van al die 'feestelijkheden' had. Die kwamen er pas afgelopen zaterdag achter, toen er een blik artiesten was opengetrokken om op de Amstel op te treden, in het bijzijn van nazaten van de laatste stadhouder, Willem V, twee commissarisen van de koning en twee burgemeesters. Eén commissaris (van Noord-Holland) en één burgemeester (van Amsterdam) q.q., die andere, resp. van Overijssel en Den Haag, omdat ze al die feestelijkheden en herdenkingen mede bedacht hadden.

Ik zou willen voorstellen dat wij in ons land jaarlijks  'Onafhankelijkheidsdag' vieren. Die vieren we dan op 26 juli, de dag waarop in 1581 de Staten-Generaal de 'Acte van Verlatinghe' tekenden, waarmee ze Philips II de bons gaven als staatshoofd en we een republiek werden.

In hetzelfde tijdsgewricht dat veel landen hun erfelijke staatshoofden aan de kant zetten, werden wij juist van een republiek weer een koninkrijk. Ik zou ook graag zien dat we met de invoering van 'Onafhankelijkheidsdag' het koningshuis zouden afschaffen. Dan kunnen we ook koningsdag afschaffen en hoeft VNO-NCW geen bezwaar te maken dat er weer een extra vrije dag bijkomt.

Op die Onafhankelijkheidsdag kunnen we dezelfde dingen doen die we nu op koningsdag doen: vrijmarkt, veel bier zuipen en er een rotzooi van maken.