dinsdag 22 december 2009

Gemiddelde

Via de Volkskrant kwam ik op de site www.28minuten.nl. De site is een initiatief van 'STIVORO', de Stichting Volksgezondheid en Roken, die zich al jaren bezighoudt met de bestrijding van roken. Wie nog niet (of niet meer precies) weet hoe ik over roken denk, kan dat hier lezen. Zeer kort samengevat: ik weet dat roken slecht is, maar ik ben verslaafd en ga daar op mijn leeftijd (70) niets meer aan doen. Ik vind het overigens prima dat STIVORO, de Hartstichting, het Koningin Wilhelmina Fonds en wie weet nog meer het roken bestrijden. Waar ik als verslaafd mens wel op mag rekenen, vind ik, is dat ik als rationeel mens behandeld wordt.

Op die website lees ik: "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het roken van één sigaret gemiddeld 28 minuten van je leven kost. Een getal dat je wellicht nog niet kende." Dat laatste klopt: dat getal kende ik nog niet en waarschijnlijk geldt dat voor ruim 16 miljoen Nederlanders. Op een vervolgpagina lees ik: "Hoe nauwkeurig is 28 minuten per sigaret? 28 minuten is geen absolute waarde die voor iedereen bij elke sigaret geldt. Er zijn altijd mensen waarbij het effect boven dit gemiddelde zal zitten. Bij andere mensen zal het effect juist onder dit gemiddelde liggen. Maar gemiddeld genomen kun je wél stellen dat het effect 28 minuten is. Het is een vuistregel gebaseerd op gemiddelden gemeten bij een hele grote groep mensen over een lange periode. 28 minuten is een vuistregel voor het effect van een sigaret." (Vervolgens geven ze voor de wat minder begaafden onder ons nog even aan wat volgens Wikipedia een vuistregel is.) Hier haak ik af, want zo lust ik er nog wel een paar. Een beetje wetenschapper kan vast wel berekenen dat een automobilist met een hoeveelheid alcohol in zijn bloed boven de limiet van 0,2‰ gemiddeld 17 kilometer (ik noem maar een dwarsstraat) kan rijden voordat hij ergens tegenop knalt. Daaruit ontstaat de website www.17kilometer.nl. De automobilist in de kroeg op 5 kilometer van zijn huis herinnert zich de vuistregel en denkt: 5 is zo ver van het gemiddelde, die gok kan ik wel nemen.

Ik rook overwegend shag en heb geen idee hoe de hoeveelheid door mij verrookte shag per dag zich verhoudt tot een pakje sigaretten. Ik ga maar even uit van een pakje per dag. Dat is 25 x 28 minuten = 700 minuten. Stop ik nu op 1 januari a.s. en rook ik het hele jaar 2010 niet, dan krijg ik dus 365 X 700 = 255.500 minuten "cadeau", zoals STIVORO snaaks opmerkt. Dat is dus 12 dagen per jaar. Houd ik dat vol tot mijn tachtigste, dan heb ik 120 dagen "cadeau" gekregen. Big deal! Ik heb dat zelf uitgerekend, maar op die webpagina kun je dat laten uitrekenen. Je moet invullen:
- man of vrouw; dat lukt;
- huidige leeftijd; hoger dan 60 kan ik niet invullen, daar houd ik het op;
- leeftijd gestart; ik vul 16 in;
- gemiddeld gerookt; ik vul in 20 - 25 per dag;
- ik rook nu per dag; ik vul in 25 -30 per dag.
Vervolgens klik ik op "Aantal dagen cadeau". Het resultaat: De gegevens die u hebt ingevoerd vallen buiten het bereik van de rekenmodule. Ik ben duidelijk als hopeloos geval al opgegeven door STIVORO. Mijn eigen berekening hierboven klopt overigens helemaal niet, want het roken wat ik al tientallen jaren doe zit daarin niet verdisconteerd. Ik krijg helemaal niets cadeau, vrees ik. Of ik ben de 'lucky guy' die aan de goede kant van het gemiddelde zit.

Ik heb nog wat berekeningen gemaakt met verschillende leeftijden en rookgewoonten. Daar komen resultaten uit waarbij steeds vermeld wordt: "het gaat om gemiddelden gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek". M.a.w.: hoe wetenschappelijk verantwoord ook, je hebt geen moer aan die wetenschap. Dan ga ik nog voorbij aan het feit dat de dagen die je 'cadeau' krijgt door het stoppen met roken je weer net zo hard afgepakt kunnen worden door een niet aan roken gerelateerde ziekte of een plotseling passerende tram. Volgens het RIVM had iemand van 65,5 jaar in 2005 (dat was ik zo ongeveer) nog 16 jaar te verwachten. Dan haal ik dus 2021 en word ik 82. Zal het 81 worden.

Ik kan me zeer goed voorstellen dat STIVORO zo af en toe weer met een nieuwe actie moet komen. Gelijk hebben ze, want de mensen worden overspoeld met aandachttrekkers. Maar mag het de volgende keer wat intelligenter?
x