donderdag 22 maart 2018

VERTROUWEN

Bij het referendum over de 'sleepwet' moest je kiezen, hoorde je veel zeggen, tussen veiligheid en privacy. Ik koos voor veiligheid en heb dus TEGEN gestemd. Ik ben niet zo vreselijk bang voor een terroristische aanslag. De AIVD is volgens mij redelijk goed in staat potentiële terroristen op te sporen. Ze moeten ze alleen nog oppakken. Hoe vaak hebben we al niet gehoord dat een mogelijke terrorist 'bekend' was bij AIVD of politie, maar die zit dan meestal al weer in een ander land.

Ik wil vooral beschermd worden tegen de overheid. Nee, ik ben echt niet bang dat Rutte, Ollongren en Bijleveld staan te trappelen om mij, vanwege mijn ideeën, die ik hier of in een mailtje naar een vriend geuit heb op te pakken en een tijdje op te sluiten. Maar hoe zit dat als na volgende verkiezingen types als Wilders, Baudet en/of Kuzu aan de macht komen?

Bij de discussie over de 'sleepwet' moet ik altijd terugdenken aan de Tweede Oorlog. De Duitse bezetter had lang niet zo veel persoonsgegevens tot zijn beschikking als onze tegenwoordige overheid, die toegang heeft tot allerlei geautomatiseerde gegevensbestanden. De bezette had wel toegang tot een toen al bestaand gegevensbestand: het bevolkingsregister. Daar konden ze bijvoorbeeld snel uithalen wie Jood waren en waar zij woonden. Het Nederlandse verzet had dat heel goed door en dus werd op verschillende plaatsen, o.a. in Amsterdam, geprobeerd die bevolkingsregisters te vernietigen.

Een aanslag op een bevolkingsregister was destijds nog relatief simpel. Ik vrees dat de servers van de AIVD, MIVD en politie heel wat moeilijker te benaderen zijn. Ik heb gekozen voor een situatie waarin we ons niet hoeven af te vragen welke gevoelige persoonlijke gegevens de overheid allemaal heeft opgeslagen. De meerderheid van de Nederlandse stemmers was het daarmee eens. Nu gaan Rutte c.s. 'wegen' en komt die 'sleepwet' er toch. Hoe zou het toch komen dat de burgers hun vertrouwen in de overheid verliezen?