zaterdag 29 maart 2014

Opperwezen

Wanneer je in Nederland niet de eed wilt aflegen ("Zo waarlijk helpe mij God Almachtig."), bijvoorbeeld omdat je niet in God gelooft, kan je er voor kiezen de belofte af te leggen. ("Dat verklaar en beloof ik" of alleen "Dat beloof ik"). Een Islamitisch Haags gemeenteraadslid zei bij zijn installatie: "Zo waarlijk helpe mij Allah." Burgemeester Van Aartsen was het daarmee niet eens. Als het gemeenteraadslid niet (de christelijke) God wilde aanroepen, dan moest hij maar de belofte afleggen.

Strikt formeel had de burgemeester natuurlijk gelijk: de tekst van die eed of belofte is bij wet voorgeschreven. Wie toevallig in een ander opperwezen dan de christelijke God gelooft heeft gewoon pech.

Toen die wetten gemaakt werden, wisten we natuurlijk wel dat ze in andere landen in andere goden geloofden en we waren al vooruitstrevend genoeg om te accepteren dat er Nederlanders waren die helemaal niet in God geloofden. We konden destijds niet voorzien dat er ineens vrij veel Nederlanders zouden zijn die in een (op wereldschaal) niet onbelangrijke andere God geloofden.

Ik wil niet zo ver gaan ervoor te pleiten dat het wettelijk wordt mogelijk gemaakt dat ieder gelovige zijn/haar eigen God mag aanroepen. Als ik het goed heb, gelooft de meerderheid van onze bevolking in geen enkele god en zijn Kerk (geloof) en Staat hier gescheiden. Die eed is in feite een archaïsme. Die moeten we helemaal afschaffen en vervangen door de belofte.
x