woensdag 26 december 2012

Einde

De aarde is een paar dagen geleden niet één klap verdwenen, maar we blijven ons best doen om er op termijn, maar toch eerder dan noodzakelijk, een einde aan te maken. Enkele berichten uit Trouw van vandaag maken dat weer eens duidelijk.

Het noordpoolijs heeft in 2012 alle records gebroken. De voorbije zomer is de ijsoppervlakte tot een historisch minimum gekrompen.

Ondanks alle retoriek over hernieuwbare energie begonnen de fossiele brandstoffen in 2012 wereldwijd aan een nieuwe opmars, dankzij nieuwe bronnen zoals teerzanden, schaliegas en smeltende ijskappen.

Hier in Nederland zitten we ruzie te maken over het bouwen van windmolens, die vooral in iemand anders' achtertuin geplaatst moeten worden en intussen bouwen we kolencentrales in Groningen en gaan we steeds harder rijden op steeds meer snelwegen.

Ik heb het al eens eerder gezegd: mij persoonlijk zal het allemaal een zorg wezen. Ik ga het echt niet meer meemaken dat ook de permafrost begint te ontdooien en er god mag weten hoeveel methaan de atmosfeer in gaat. En dat is pas echt een broeikasgas. Ik hoef me ook geen zorgen te maken over het wel en wee van nageslacht, want dat heb ik niet voortgebracht.

Het is volgens mij geen puur toeval dat we dit jaar kerstdagen met redelijk hoge temperaturen hebben. Lijkt me iets om nog eens over na te denken.
X