woensdag 11 oktober 2017

GAREEL

Mark Rutte is de enige partijleider die het kabinet ingaat. Zijn evenknieën bij CDA, D66 en ChristenUnie kiezen voor de rol van fractievoorzitter. Het tekent Rutte III: de meerderheid van 76 zetels is kwetsbaar als porselein; de partijleiders moeten de fracties in het gareel houden, schrijft de Volkskrant.

Hoeft Mark Rutte de VVD-fractie niet in het gareel te houden? Loopt die slaafs achter de partijleider aan? Er is trouwens wel een betere reden om als partijleider niet in het kabinet plaats te nemen. Je moet al gauw een jaar of vijftig zijn om je het kabinet Van Agt II te herinneren. Daarin zaten drie partijleiders: Dries van Agt (CDA), Joop den Uyl (PvdA) en Jan Terlouw (D66), alle drie tamelijk uitgesproken persoonlijkheden. Ze hoefden geen fracties in het gareel te houden. De vraag was toen eerder: Wie houdt het kabinet in het gareel? De heren premier en vice-premiers vochten elkaar de tent uit. Van Agt II kwam dan ook vroegtijdig aan zijn einde.

Diederik Samsom, destijds partijleider van de PvdA, ging ook niet het kabinet Rutte II in. Dat de PvdA bij de verkiezingen van afgelopen maart zo gigantisch de mist in ging, had zeker mede als oorzaak, dat Samsom zich niet als partijleider opstelde, maar veel meer als onbetaald kabinetslid.

Ik zie Rutte III niet zijn volle termijn uitzitten. Ik geef het maximaal twee jaar. De vier partijen hebben nu dan wel een akkoord in elkaar getimmerd, misschien moet je zeggen dichtgetimmerd, maar op elk kabinet komen problemen af die tijdens de formatiebesprekingen niet (te) voorzien waren. Dat zijn even zo veel mogelijkheden om te struikelen. En elke partij denkt vooral aan één ding: de volgende verkiezingen.