vrijdag 2 december 2016

COALITIE

Politici in het algemeen en de regering in het bijzonder maken er een potje van. Ze hebben geen idee wat er onder 'de gewone man' leeft, laat staan dat ze er zich wat van aantrekken. Weg met de gevestigde orde, resp. met de elite. Dat zijn zo de ideeën van Geert Wilders en andere nieuwkomers in de politiek.

Eergisteren konden in Rotterdam en Arnhem de burgers/stemgerechtigden  in referenda beslissen over plannen het gemeentebestuur. Kwamen ze in groten getale naar de stembureaus? Ik dacht het niet. In Arnhem kwam 24,1% van de stemgerechtigden opdagen, in Rotterdam 16,9%.

Willen 'de mensen' wel meebeslissen over de dagelijkse politieke problemen? Ik denk het niet. Ze hebben misschien wel een vaag idee van wat ze wel of niet willen, maar over het praktisch realiseren daarvan, in samenwerking met mensen die er misschien net iets anders oevr denken, hebben ze nooit echt nagedacht. Ze weten alleen dat 'ze' toch niet doen wat zij willen en als een of andere volsksmenner zegt dat zhij het wel zal doen, krijgt die hun stem. Of zhij nu Trump, Le Pen of Wilders heet.

Volgend jaar maart zou Wilders zo maar de grootste fractie in de Tweede Kamer kunnen aanvoeren. Geen enkele van de traditionele partijen wil een coalitie met hem aangaan. Het zou best eens aardig kunnen zijn dat toch eens te doen en dan Wilders als premier. Hoeveel van zijn ideeën zou Wilders in vier jaar kunnen verwezenlijken? Hoeveel kiezers zou hij na vier jaar nog overhouden?

STEM WILDERS NAAR HET TORENTJE!