vrijdag 1 februari 2019

STAKING

Ouders willen graag dat hun kinderen een goede toekomst hebben. Ik heb geen kinderen maar begrijp best dat ouders alles willen doen om die goede toekomst voor hun kinderen zeker te stellen. Nou ja, alles? Ze moeten natuurlijk niet gaan vragen om de maximumsnelheid overal te beperken tot 100 km/u. Wat maakt het nou uit voor het wereldklimaat als jij minder CO2 uitstoot door wat rustiger te gaan rijden? Klopt, weinig. Zelfs als alle Nederlandse automobilisten hun snelheid gaan beperken, maakt dat op wereldniveau niet zo gek veel uit. Zelfs als heel Nederland helemaal niets doet om de CO2-uitstoot te beperken, zal dat op wereldniveau nauwelijks te merken zijn. Maar komen we daarmee weg?

De 15-jarige Zweedse Greta Thunberg begon een 'skolstrejk för klimatet' (schoolstaking voor het klimaat). Op de klimaatconferentie die afgelopen december in Polen gehouden werd hield zij een korte toepspraak, waarin ze glashelder duidelijk maakte wat ze van de ouders van deze wereld verwachtte en wat ze diezelfde ouders verweet.

In veel landen werd het Zweeds voorbeeld van de schoolstaking gevolgd. Volgende week donderdag gaan Nederlandse kinderen spijbelen.. Een week later zullen ze op de Dam staken. De politiek, met name minister Slob (drie dochters, één zoon) reageert zeer kleinzielig op de voorgenomen stakingen, Trouwens, ook scholen reageren gereserveerd. Op de NOS-site lees ik: Veel scholen zeggen tegen de NOS dat ze positief tegenover de protestmars staan. Toch stellen ze een aantal voorwaarden aan deelname. Zo moeten leerlingen een briefje met toestemming van de ouders aanleveren en een foto in Den Haag maken waar ze zelf op te zien zijn. Ik hoop dat veel scholieren zullen zeggen: Fuck briefje met toestemming en fuck foto! Ik ga staken voor mijn toekomst!

De Amsterdamse PvdA-wethouder weet het, blijkens  Het PAROOL ook mooi te zeggen:
"Juist om klimaatverandering aan te pakken, hebben we hele knappe koppen nodig, dus zie ik liever leerlingen in de klas. Er zijn ook goede andere manieren om je te laten horen." Alsof een paar dagen staking tot een gigantische terugval in klimaatwetenschappers zal leiden.