dinsdag 17 maart 2015

FRAUDEUR

Hoe zat het ook al weer met dat complot? De VVD zelf blijft doorgaan met de verkeerde mensen op plaatsen in het openbaar bestuur zetten. Dit las ik op de site van de NOS: Het Openbaar Ministerie heeft een boete van 4000 euro opgelegd aan het voormalige VVD-Tweede Kamerlid Johan Houwers. Het OM acht bewezen dat Houwers zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte bij het aanvragen van een hypotheek. Houwers is niet alleen voormalig Tweede-Kamerlid. De Kiesraad benoemde Houwers vorige week formeel tot opvolger van de opgestapte Mark Verheijen, maar hij had nog niet besloten of hij de zetel zou innemen. Zijlstra (fractievoorzitter van de VVD) gooit de deur nu dicht. "Voor fraudeurs is binnen de VVD geen plaats." In 2013 gaf Houwers zijn Kamerzetel op omdat hij beschuldigd werd van fraude. Houwers sprak de fraude tegen, maar vond dat hij niet in de Tweede Kamer kon functioneren zolang hij zelf onderwerp van onderzoek was. Hij zei dat zijn beslissing mede was ingegeven door de nieuwe koers van de VVD, waarin sterk de nadruk werd gelegd op integriteit. Zou Houwers nog weten wat de VVD-regels over integriteit zijn? Waarom heeft de VVD die regels eigenlijk nodig?