donderdag 21 maart 2013

Lasteren

Naar het zich laat aanzien mogen we binnenkort God (en waarschijnlijk ook Allah) weer lasteren. We mogen dan medeburgers weer krenken in hun geloofsovertuiging. Het is immers een beetje vreemd dat 'gelovigen' speciale bescherming genieten. Iedereen mag mij immers vrijelijk krenken in mijn socialistische overtuiging. Die mag ongestraft belachelijk gemaakt worden zonder dat ik er iets tegen kan doen.

Pikant detail in de discussie over de wetswijziging is dat destijds de SGP tegen het verbod op godslastering was, omdat deze partij vreesde dat ze daardoor niet kritisch genoeg tegen de rooms-katholieken (papen!) konden zijn.

Ik zie niets in welke religie dan ook, maar ik zal niet bewust gelovigen gaan kwetsen. Maar ik vind het wat overdreven dat ik, wanneer ik dat per ongeluk een keer doe, de politie achter me aan kan krijgen. God verhoede dat!
x