zaterdag 6 februari 2010

Ontvoeren

Een ramp op grote schaal is erg. Die wordt nog erger als hij plaats vindt in een straatarm land met een nauwelijks functionerende regering. In Haïti kunnen ze daar alles over vertellen. Maar het kan nog een graadje erger, bijvoorbeeld als iemand reageert met: "Eigen schuld, dikke bult." Enige tijd geleden schreef ik al over de christen-fundamentalistische Amerikaanse tv-dominee Pat Robertson. Hij beweerde immers dat de Haïtianen de ramp over zichzelf hadden afgeroepen, door in hun onafhankelijkheidsstrijd tegen de Fransen in de negentiende eeuw de hulp van de duivel in te roepen.

Nu zijn er in Amerika ook christenen die niet alleen Haïtianen, maar vooral Haïtiaanse zieltjes willen redden. Die spoedden zich naar het rampgebied om daar kinderen te verzamelen. Die zouden naar de VS worden overgebracht, waar ze geadopteerd zouden worden. Aan geen enkele autoriteit werd iets gevraagd, laat staan toestemming. Dat een aantal van de verzamelde kinderen helemaal geen wees was, was kennelijk ook niet van belang. Er was immers een dikke kans dat ze in Haïti tot katholieken zouden opgroeien, met hier en daar wellicht nog wat voodoo-elementen. Alles zou beter zijn dan dat. Dan maar geadopteerd worden door baptisten.

Als ik zoiets hoor of lees hoef je mij niets meer te vertellen: het christendom ontvoert onschuldige kinderen omdat er zo nodig zieltjes gered moeten worden. En ga me nou niet vertellen dat het maar een minderheid van de christenen is die zoiets doet en dat de grote meerderheid het daarmee helemaal niet eens is. Zieltjes winnen is inherent aan het christendom. Lees de Bijbel er maar eens goed op na. Dat soort mensen mag zijn ideeën vrijelijk verspreiden. Het zou verboden moeten worden!
x