woensdag 19 januari 2011

Kandidaat

Hij bewondert nog steeds de daadkracht van Hero Brinkman en Geert Wilders ('Geert sliep twee uur per nacht, ik heb nog nooit iemand met zo'n drive gezien'). Maar hij is, zegt hij ook, te eigenzinnig om zich te voegen naar een partij waar discipline de regel is. Een partij die liever onervaren ja-knikkers heeft als volksvertegenwoordigers, dan idealisten 'met kwaliteit en van niveau'. Dat viel te lezen in de Volkskrant. "Hij" is Carlo de Bruin, zakenman te Hoofddorp. Hij zou nummer twee worden op de PVV-kandidatenlijst voor de verkiezing van Provinciale Staten van Noord-Holland (Hero Brinkman is nummer één), maar hij heeft zich teruggetrokken.

Je mag aannemen dat Carlo het een en ander wist van de standpunten van de PVV. Hij had zelfs deelgenomen aan een klasje voor aanstaande Tweede-Kamerleden. Daar moet hij gehoord hebben hoe de PVV denkt over bijvoorbeeld moslims en overheidssubsidies. Zelfs ik heb daar wel eens iets van gehoord of over gelezen. En wat deed die gekke Carlo nu? Hij begon een project om moslimmeiden aan het werk te krijgen in de zorg. Minder moslimmeiden in de uitkering, meer hoofddoekjes aan het bed; dat is goed voor iedereen, zegt hij. Het bracht hem in een spagaat. Hij vroeg subsidie aan bij de provincie waar hij zich verkiesbaar had gesteld. Terwijl zijn PVV juist woest tekeergaat tegen 'onzinsubsidies' voor multiculturele projecten. Dus nu is Carlo 'echt klaar' met de partij. Terecht, lijkt mij, want als je zo weinig inzicht hebt in de politiek, kun je er beter helemaal niet aan beginnen.

Hero Brinkman heeft overigens een geheel andere lezing van het vertrek van Carlo: 'Carlo is van de lijst gehaald, omdat hij zijn verklaring van goed gedrag niet voor elkaar heeft. Hij is twee keer aangehouden voor rijden onder invloed.' Ja, strafbladen vormen de afgelopen tijd een gevoelig onderwerp in PVV-kringen.
x