zaterdag 2 oktober 2010

Liberaal

Je zou zeggen dat wanneer een zich liberaal noemende partij, die ook nog eens de premier levert, aan de macht komt, er minder regeltjes gemaakt zouden worden en zeker geen overbodige regeltjes. Want wie regeltjes maakt moet handhaven en daar heb je ambtenaren voor nodig en die zouden we juist in grote getale gaan afschaffen.

Een van de maatregelen die het kabinet Rutte/Verhagen gaat nemen betreft de coffeeshops. Dat worden besloten clubs die alleen toegankelijk zijn voor meerderjarige inwoners van Nederland die een clubpas hebben. Zouden Rutte, Verhagen en Wilders nou echt het idee hebben dat ze daarmee het drugstoerisme uit de ons omringende landen kunnen terugdringen? Dat gaat alleen maar leiden tot meer illegaal handelen. Er zijn in Nederland 104 gemeenten waarin ten minste één coffeeshop is gevestigd. Het totaal aantal coffeeshops is beduidend groter. Van die drieduizend extra agenten kunnen we direct een behoorlijk aantal inzetten bij de controle op clubpasjes. De minimale afstand tussen een coffeeshop en een school wordt ook wettelijk vastgelegd: 350 meter. Heeft iemand wetenschappelijk onderzocht en vastgesteld dat geen schoolgaande jongere zich in het hoofd zal halen deze verschrikkelijke afstand af te leggen om geestverruimende middelen aan te schaffen? Of is het zo dat alle kinderen van een school binnen een straal van 350 meter van die school wonen, zodat ze bij het naar school en weer naar huis gaan niet ongewild langs een coffeeshop hoeven te lopen?

Boven die passage in het regeerakkoord over de coffeeshops staat ook een leuke: "Dierenmishandeling wordt harder aangepakt, onder meer door 500 animal cops (dierenpolitie)." Van tweeën één: óf je gaat er vanuit dat iedereen door het bekijken van allerlei Amerikaanse tv-programma's wel weet wat een animal cop is en dan hoef je het niet te vertalen, óf je gebruikt in een Nederlands regeerakkoord gewoon de Nederlandse taal. Het laatste lijkt me verkieslijker.

Die dierenpolitie komt overigens rechtstreeks uit een PVV-brein. De indruk wordt daarmee gewerkt dat het welzijn van dieren belangrijker wordt geacht dan het welzijn van moslims. Maar dat zal ik waarschijnlijk wel weer verkeerd zien.
x