zondag 3 oktober 2010

Verantwoordelijkheid

Morgen komt 'de zaak Wilders' voor de rechter. Wilders' raadsman is Bram Moskowitz. Die noemt in een interview in Trouw de strafzaak "inhoudelijk, stevig en triest". (...) "Mijn persoonlijke mening is dat je in Nederland moet kunnen zeggen wat je wilt, zolang dat maar niet met een oproep tot geweld gepaard gaat. Als je het met Wilders oneens bent, moet je daarover met hem in debat: in de Tweede Kamer, in de krant, op de televisie, waar dan ook. Maar niet in de rechtszaal."

Ik ben het grotendeels met Moskowitz eens. Maar Wilders wordt niet verdacht van het hebben en publiekelijk uiten van een verkeerde en/of verwerpelijke mening. Je kunt niet bij wet bepalen wat een goede of slechte mening is en er is geen rechter die daarover een onafhankelijk oordeel kan geven. Objectieve meningen bestaan niet. Wilders wordt verdacht van aanzetten tot haat en discriminatie en van belediging van moslims. Juist omdat Wilders niet een willekeurige Nederlander is die ook maar eens wat roept aan de borreltafel, maar een zeer bekende, inmiddels zelfs invloedrijke politicus, is het goed dat een onafhankelijk rechter (en wat mij betreft tot de Hoge Raad aan toe)  vaststelt of datgene wat hij bij herhaling (buiten de Tweede Kamer) zegt en de wijze waarop hij het zegt strafbaar zijn of niet.

 Moeten we alles kunnen zeggen? Prima! Maar wanneer we het hebben over onze vrijheid van meningsuiting, die in onze Grondwet is vastgelegd, vergeten veel mensen dat er in die Grondwet nog een paar woorden aan toegevoegd worden: behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Wilders wordt gevraagd die verantwoordelijkheid af te leggen.
x