maandag 12 november 2012

Delen

Ik heb nauwelijks verkiezingsdebatten gevolgd, maar er waren voorafgaande aan 12 september natuurlijk tv-programma's genoeg waarin diverse thema's aan de orde kwamen die in de verkiezingen een rol speelden. De schrijvende pers had het er ook wel eens over. Misschien begint mijn geheugen me in de steek te laten, maar ik kan me niet herinneren dat 'nivelleren' een belangrijk thema in de verkiezingsstrijd was; het ging over ontslagrecht, de hypotheekrenteaftrek en de zorgpremie. In de jaren dat Wim Kok en Wouter Bos deel uitmaakten van het kabinet hoorde je de PvdA niet over nivellering. De PvdA ging zelfs een heel eind mee in het marktdenken.

Dat de PvdA in de formatiebesprekingen over de zorgpremie zou beginnen verbaasde niemand, maar dat die zorgpremie ineens HET middel tot nivellering zou zijn, was toch wel, in ieder geval voor mij, een nieuwtje. En ineens is het h-woord vervangen door het n-woord. De hele VVD en allen die op haar stemden zijn, bijna letterlijk, over de rooie, nu dit bij uitstek socialistische idee zijn herintrede in de Nederlandse politiek heeft gedaan. Nog even en Samsom haalt de Vermogensaanwasdeling weer van stal. Dat was ook een idee uit de tijd van Joop den Uyl: alle medewerkers van een bedrijf zouden moeten meedelen in de winst van een bedrijf. Zij en niet alleen het management hadden immers ook bijgedragen aan de totstandkoming van die winst. Alle medewerkers hebben evenveel recht op een bonus.

=========================

Ik heb 4 weken niet gerookt. (Wordt vervolgd.)

=========================