dinsdag 5 januari 2010

Eenheidsworst

De recente mislukte aanslag op het vliegtuig naar Detroit heeft eens te meer duidelijk gemaakt hoe we op de hoede moeten zijn voor de volgelingen van Mohammed. Dat is tenminste de mening van velen. Die zien de moslims ook als mensen die allemaal hetzelfde denken en willen, een eenheidsworst. Die mensen zouden er goed aan doen het artikel in de Volkskrant te lezen van Afshin Ellian. Hij is Iraniër van oorsprong en thans hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.

Uit het artikel van Ellian blijkt dat in het als fundamentalistisch beschouwde Iran alleen de aan de macht zijnde 'top' fundamentalistisch is. Uit zeer recente betogingen en betogingen een paar maanden geleden, kort na de presidentsverkiezingen, bleek al dat er wel degelijk grootschalige kritiek is. Ellian, van wie ik meen te mogen aannemen dat hij nog steeds goed geïnformeerd is/wordt over de situatie in Iran, beschrijft hoe diverse ayatollahs, en niet de minste, nadrukkelijk en openlijk van mening verschillen met Khamenei en Ahmadinejad. Niet alleen dissidente ayatollahs als de onlangs overleden Ali Montazeri keren zich tegen Khamenei. Ook religieuze geleerden die tot voor kort niet openlijk het regime aanvielen, hebben zich bij de oppositie aangesloten, zoals de gerespecteerde ayatollah Yussuf Sanai, eens vriend van Khamenei, die verklaarde dat Khamenei’s strijd om behoud van de macht tegen de sharia is.

Als de ayatollahs het al niet eens zijn, hoe eens zijn de burgers/gelovigen het dan? Zeker, er blijven altijd extremisten die zelfs het meest extreme geweld niet schuwen. Maar laten we niet vergeten dat de meest dodelijke aanslag vóór '9/11' in de Verenigde Staten al in 1995 werd gepleegd door Timothy McVeigh, omdat hij het niet eens was met de regering in Washington.

In het NOS-journaal van gisteravond werd gemeld dat in Atjeh de sharia is ingevoerd. Het grootste deel van de bevolking trekt er zich weinig van aan.  Zijn alle moslims fundamentalisten? Je zou dit ook nog eens kunnen lezen.
x