zaterdag 30 januari 2016

PROBLEEM

De trouwe lezer van Beggartalk weet dat ik het hier al vaker heb gehad over fietsen in Amsterdam. Wilem Koster, voorzittder van de ondernemersvereniging Amsterdam City, heeft daar ook een mening over en die liet hij weten aan Het PAROOL: Bij het bereikbaar houden van de binnenstad staart Amsterdam zich blind op de auto (...). 'Fietsers zijn het echte probleem en in snel toenemende mate. Er is sprake van een 'enorme fietsdichtheid', die leidt tot onoverzichtelijke situaties op straat en een eeuwig tekort aan fietsenstallingen.

Nog maar kortgeleden las ik ergens, ik vermoed ook in Het PAROOL, dat veel beschikbare ruimte in fietsenstallingen helemaal niet gebruikt wordt. Dat is niet alleen in Amsterdam zo. In Den Haag pleuren ze ook hun fiets maar neer waar het de fietsers uitkomt. Het AD schreef op 11 januari: De nieuwe fietsenstallingen in de binnenstad zijn vooralsnog een grote sof. Van de 1900 beschikbare plekken waren er zaterdagmiddag niet meer dan 166 bezet.

Behalve 400 ambtenaren kunnen ook 1100 Hagenaars sinds eind vorig jaar gratis hun fiets kwijt onder de bibliotheek op het Spuiplein. Maar afgelopen zaterdag bleek dat ze van die mogelijkheid bar weinig gebruik maken. Niet meer dan 140 Haagse bezoekers hadden er rond 15.30 uur hun fiets gestald. (Onderstreping toegevoegd.)

Goed, laat ons even vaststellen dat fietsers, zeker die in Amsterdam, DE hufters in het verkeer zijn. Toeristen, vooral die uit het buitenland, maken de problemen alleen maar groter. Ze krijgen te horen dat de fiets het ideale vervoermiddel in de stad is, maar hun wordt niet verteld dat dit alleen voor autochtone fietsers geldt. (Met 'autochtoon' bedoel ik in dit verband iemand die al geruime tijd in Amsterdam woont, ongeacht zijn/haar culturele/etnische achtergrond.)

Al die fietsers bij elkaar maken er dagelijks een rotzooi van, maar stel je even voor wat er in de binnenstad van Amsterdam gaat gebeuren als ze allemaal hun fiets inruilen voor een auto.