maandag 30 januari 2012

Compromissen

De SP blijft maar stijgen in de peilingen, althans in die van de Maurice de Hond. Volgens Hans Goslinga, columnist van Trouw, toont dat aan dat de democratie nog niet af is. Volgens Goslinga is de SP een partij met een naam en een geschiedenis die nauw verbonden zijn met een verslagen ideologie. Volgens mij is niet het socialisme, maar het communisme verslagen.

Goslinga schrijft dat veel mensen uit de middenklasse, de ruggegraat van de democratie en veelal PvdA- of CDA-stemmers, naar de SP overlopen en dat komt dan weer door het ontbreken van stijgende verwachtingen. M.a.w.: die mensen stemmen vanuit hun portemonnee.

Het kernpunt in het sociaal-economische programma van de SP is het behoud van verworven rechten (AOW, pensioenen, WW, ontslagbescherming, zorg). Dat zou je ook wat anders kunnen formuleren: het kernpunt van de SP is de bescherming van de zwakkeren in onze samenleving. Daar hebben PvdA en CDA het ook wel eens over (gehad), maar in de praktijk bescherm(d)en zij vooral de 'ruggengraat' en door de financiële crisis lukt dat even niet. Ja, dan gaan de kiezers naar een alternatief zoeken. Dat was aanvankelijk de PVV, maar die kon haar beloften niet waarmaken en Roemers oogt een stuk aardiger dan Wilders en dat wil ook nog wel eens bepalend zijn voor een keuze in het stemhokje.

Ik heb het hier al eerder gezegd: als de SP werkelijk aan een volgende regering gaat deelnemen zullen veel SP-stemmers teleurgesteld zijn: 65 blijft niet de leeftijd waarop we met pensioen gaan. De pensioenen worden niet weer automatisch aangepast aan de prijsstijgingen en er zal nog steeds gesneden worden in de zorg. Maar er is wel meer kans dat het wat rechtvaardiger gebeurt, dat de hogere inkomens wat meer moeten inleveren dan de lagere. De SP moet nu al goed gaan nadenken over de vraag, hoe ze de gesloten compromissen moet uitleggen. Ze zal weer wat meer rechtsgelijkheid moeten terugbrengen, zodat het bijvoorbeeld niet meer kan voorkomen dat in de ene gemeente een scootmobiel volledig vergoed wordt en in de andere helemaal niet. Dat krijg je als je de zorg gaat decentraliseren.
x