zondag 7 juni 2015

RECHTSTREEKS

(Klein)kinderloos als ik ben, heb ik mij nooit hoeven bezighouden met zaken als kinderbijslag en allerlei fiscale toestanden die met kinderen te maken hebben. Als ik het goed begrepen heb krijgen nu ouders die hun kind in de kinderopvang laten verblijven onder een aantal voorwaarden 'kinderopvangtoeslag'.

Nu hebben ze bij de regering weer iets nieuws bedacht: die toeslag gaat over enige tijd niet naar de ouders, maar rechtstreeks naar de organisatie die het kind opvangt.

Om de een of andere reden moet ik aan het persoonsgebonden budget (PGB) denken. Dat gaat niet meer naar degenen die zorg nodig hebben en die willen inkopen, die gaat rechtstreeks naar de organisatie die de zorg verleent. Dat was althans de bedoeling van die zeer deskundige en praktisch niet te vervangen staatssecretaris Van Rijn. Als ik het nieuws goed gevolgd heb, schijnt er hier en daar iets verkeerd gegaan te zijn en krijgen die zorgverleners niet allemaal op tijd het geld dat hen toekomt. 'k Ben benieuwd wanneer de eerste Kamervragen hierover aan minister Asscher worden gesteld.