woensdag 5 juni 2019

SCHADUWKANTEN

Het is al weer een paar dagen geleden, maar ik kwam hem weer eens tegen, de Canon van de Nederlandse Geschiedenis. Die bevat 50 'vensters' waar je meer te weten kunt komen over personen, zaken en gebeurtenissen die van belang zijn in onze vaderlandse geschiedenis. Je zou kunnen zeggen dat de Canon de basiskennis verschaft over wat Nederland was en is.

De Canon geeft bijna uitsluiten die dingen weer die Nederland in een positief daglicht plaatsen. Daarom moet er.las ik in de Volkskrant herijking van de Canon van Nederland plaatsvinden (...) om meer nuance in het zelfbeeld van Nederland aan te brengen. Hiervoor is opdracht gegeven door Ingrid van Engelshoven, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Natuurlijk moet ons slavernijverleden erin, maar ik heb nog wel wat suggesties:
a. De martelaren van Gorcum;
b. de executie van Johan van Oldebarnevelt, op instigatie van Prins Maurits van Oranje;
c. de moord op de gebroeders de Witt;
d. de invoering van de monarchie
e. Anton Mustert, oprichter en leider van de NSB;
f. het optreden van regering en BVD ten opzichte van (vermeende) communisten
g. de politionele acties in Indonesië;
h. de oorlogsmisdaden van kapitein Raymond Westerling in Zuid-Celebes.

Nog meer suggesties?