zaterdag 5 december 2015

WEG

Sinds 1 december kun je - tot 8 december - op voordracht van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), uit onderstaande lijst kiezen welk(e) woord(combinatie) uit het Nederlands zou moeten verdwijnen.

chillen
dagdagelijks
diervriendelijk vlees
me (i.p.v. 'mijn')
mensenmens
papadag
participatiesamenleving
plezierjacht
selfie
zeg maar
 
Wat mij betreft wordt het Nedelands vervangen door Engels, maar zolang we dat nog niet gedaan hebben moeten we, vind ik, Engekse woorden uit ons dagelijkse Nederlands weren. Ik heb dus gekozen voor 'chillen'.

'dagdagelijks' schijnen ze alleen in Vlaanderen te gebruiken. De Vlamingen gebruiken wel meer 'Nederlandse' woorden die 'wij' niet kennen. Gun ze ook dit woord.

Over 'diervriendelijk vlees' heb ik me al veel eerder verwonderd. Een dier doden en opeten is nooit een vriendelijke daad geweest.

Het gebruik van 'me' i.p.v. 'mijn' is me nog nooit opgevallen.

'mensenmens' lijkt me  een modeterm, die vanzelf wel weer verdwijnt, net als 'gutmensch'.

'pappadag' had ik ook nog nooit gehoord/gelezen.

'paricipatiesamenleving', als vervanger van 'bezuinigingen op uitgaven uit de collectieve middelen' zullen we nog wel een tijdje houden.

Kennelijk zijn er dierenvrienden die niet weten dat 'plezierjacht' niets met jagen te maken heeft, maar betrekking heeft op een type boot.

'selfie' verdwijnt  niet, zolang die idiote gewoonte blijft bestaan.
 
Het zal mij zeg maar een rotzorg zijn, of 'zeg maar' verdwijnt.